Burç nedir? Burçlar ne anlama gelir?

(21 oy) 2/5 930
Yorum Yaz


Burcunuz nedir? gibi sorular ya da geleceği tahmin etmede ve kişisel özellikleri tanımlamada burçlar kuşağının 12 işareti kültürler için çok önemli bir yere sahiptir. Peki, bu işaretler nerden geliyor? Burç nedir? Burçlar ne anlama gelir? Onlara bu isimleri kim koydu?

Burç nedir?

Burç, halk arasında, kültürlerde veya astrologlar tarafından Zodyak üzerinde yer alan 12 burç kuşağı takımyıldızının her birine verilen isimdir. Zodyak, güneşin gökyüzünde bir yıl boyunca ve bazı gezegenlerin yolu üzerinde hareket ediyormuş gibi tasarlanan hayali bir kuşaktır. Astronominin araştırdığı konular ve takımyıldızları ile astrolojinin uzaktan yakından herhangi bir ilgisi yoktur. Bunlar insanın dünyaya geldiği zamanı esas alarak bu esnada gökte burçlar kuşağında bulunan cisimlerin insanın kaderi üzerinde etkili olduğunu savunurlar. Astroloji bir bilim dalı değildir. Gökbilimi ise gökyüzünde bulunan yıldızları, takımyıldızlarını kısacası göksel olan bütün cisimleri inceleyen bilim dalıdır. Takımyıldızı, gökyüzünün bölünerek parsellendiği 88 parselden her birine takılan isimdir. Ancak bu terim çoğunlukla, yanlış bir şekilde, görünüş itibari ile birbirleriyle ilgili gözüken yıldız gruplarını tanımlamak için de kullanılır.

Burçların isimleri

Kısaca değinecek olursak ilk çağlardan itibaren yıldızlar büyük ilgi görmüş, çeşitli şekillere benzetilerek takımyıldızları oluşturulmuş ve bunlara ya benzetildiği şeklin, ya mitolojik kişilerin, ya da efsanelerdeki hayvanların adları gibi isimler takılmıştır. Bazı durumlarda halen ilk çağlardan gelen orijinal isimleri kullanıyoruz. Yıldızların bazılarına Mezopotamyalılar, büyük çoğunluğuna Romalılar ve Yunanlılar tarafından, bazılarına da diğer toplumlar tarafından isimler verilmiştir.

12 Burç nedir?

Günümüzde hemen hemen herkes tarafından bilinen, Zodyak’a göre 12 burç kuşağı sırası: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçların isimleridir.

Astroloji ve burçlar

Astrolojide burçlar gruplandırılmıştır ve her biri üç burçtan oluşan dört gruba ayrılmıştır:

  • Ateş elementi,
  • Toprak elementi,
  • Hava elementi
  • Su elementi

Bireyin grubu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır.

  • Ateş burçları; Koç, Aslan ve Yay’dır.
  • Toprak burçları; Boğa, Başak ve Oğlak’tır.
  • Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova’dır.
  • Su burçları; Yengeç, Akrep ve Balık’tır.

Burçların uyumu

Elementlere göre burçların uyumları şu şekildedir. Ateş grupları hem kendi gruplarıyla, hem de hava gruplarıyla, su grupları da hem kendi gruplarıyla, hem toprak gruplarıyla uyumlu kabul edilir. Bununla beraber Astrolojide yıldız haritası devamlı önemli bir yere sahiptir.