Astrolojide satürn gezegeni

(1 oy) 5/5 828
Yorum Yaz


Satürn, Güneş sisteminin Güneş’ten uzaklık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra ikinci sırada gelir. Adını Roma tarım tanrısı Saturnus’tan alır. Arapça kökenli Zühal adı Türkçede giderek daha az kullanılmaktadır.

Astrolojide Satürn, kararlılık, hırs, verimlilik, konsantrasyon, kalıcılık, sorumluluk, disiplin ve sabrı sembolize eder. Satürn’ün doğal olarak yönettiği burç Oğlak’tır. İkinci dereceden de Kova burcunun yöneticisidir. Yengeç ve Kova burçlarında güçsüzdür. Osmanlı astrolojisinde “Bu gezegen Nahs-ı ekber ( en büyük uğursuzluk) sayılır. Bu yıldızın tesiri altındaki burçlarda doğanlar, ahmak, cahil, pinti, yalancı ve kötü huylu olurlar. Mitolojiye göre gök ve yerin oğlu olarak bilinir. Zaman tanrısı olup ekip biçmeyi korur. Rengi siyaha bakan boz yeşildir. Onun hâkim olduğu senede soğuklar artar. Âdem Zuhal devrinde yaratılmıştır. Yedinci felek onun emrindedir. Çarşamba gecesi ile Cumartesi gündüzü Zühal’in tesirinde bulunur. Eski coğrafyaya göre de yedinci iklime hâkimdir. Bu iklim kuşağında siyah renkli insanlar yaşar. Çünkü siyah renk Zühal’indir. Feleğin hazinedarı olarak bilinir.

Eski Türkler bu yıldızı iyi tanırlardı. Satürn (Keram) hamisi sayılan burçlar; Tutar (22 Aralık-1 Ocak), Beçel ( 2 Ocak-12 Ocak), Pırsuay (3 Ocak-20 Ocak). Bu burçların insanları hayatın sıkıntılarını kolayca atlatabilen, defalarca düşseler de her defasında ayağa kalkmayı bilen, güçlü insanlardır. Nart- Türk Astrolojisinde bunlara zaferciler denir. Dokunduğu her burcu enerjisiyle güçlendiren bu gezegen, beyin fonksiyonlarını etkileyen bir gezegen sayılmaktaydı. Satürn talih zayiçesini 29 sene 155 günde geçer.