Astrolojide merkür gezegeni

(4 oy) 3/5 1695
Yorum Yaz


Güneş sisteminin Güneşe en yakın gezegenidir. Adını Roma mitolojisinde ticaret ve yolculuk tanrısı ve tanrıların habercisi olarak bilinen Merkür’den alır.

Astrolojide erkenci olduğu zaman Güneş ailesinden, tersi durumda Ay ailesinden kabul edilen gezegen; üçüncü gece büyük üçgeninin yöneticisidir. Yükselmiş durumda bulunduğu Başak burcu, tersi durumdaysa İkizler burcu bu gezegenin gökevidir. Plüton’un karşıtıdır. İletişimi ve değerlerin iletilmesini temsil eder. Etkisi en iyi biçimde karşı konum aspektinde belirginleşir.

Merküre Nart – Türk Astrolojisinde hareketli-neşeli gezegen denir. Çamay (22 Mayıs- 31 Mayıs), Küylü (1 Haziran-10 Haziran), Kuşmuş (11 Haziran-21 Haziran) burçlarının kapsamındaki insanlar da bu nitelemeye uymaktadır. Merkür talih zayiçesini 1 senede geçer. Bu gezegenin hâkim olduğu burçlarda doğanlar anlayışlı, zeki ve kurnaz olurlar. Bu yıldız Pazar gecesi ile Çarşamba gündüzünde etkilidir. Feleğin kâtibi sayılır. İkinci felekte yer edinmiştir. Güzel söz ve yazı ile sanatkârlığın sembolüdür. Debir-i felek de denir. Kâtip ve yazıların pîri sayılırmış Hile ve yalancılık da onun özelliklerindenmiş. Neşeli, hassas ve çalışkan kişiler de Utarit’in etkisinde olurlarmış. Dost yıldızı Ay, düşmanları ise Güneş ile Zühre’dir.

Bu yıldız Türkler tarafından uğurlu olarak düşünülmüştür. Bu yüzden Türkler O’na “Tilek” yani “Dilek” de derler. Ona karşı dilekler dilenir.

Merkür, Ay ailesinden bir gezegendir. Venüs paylarıyla avantajlı durumdadır. Aslan burcunda güçlü, başak burcunda güçsüz ve zayıftır. Sağlık açısından zihni ve sinirsel sistemleri ve omuriliği idare eder. Olumlu özellikleri, hassaslık, idealistlik, incelik, sanatta yaratıcılık, sezgisellik ve ruhsallıktır. Olumsuz yönleri ise hilekârlık, düzensizlik, dikkatsizlik, hayalperestlik, pratik olmama vb. dir. Bu gezegen Zodyak’taki turunu 146 yılda tamamlar ve her burçta ortalama 14yıl kalır.