Astrolojide mars gezegeni

(4 oy) 4/5 1033
Yorum Yaz


Mars’ın (eski adıyla Merih), Türkçesi Sakıttır. İsmi Eski Roma’daki savaş tanrısı Mars’tan gelmektedir (Bu Tanrı Eski Yunan Mitolojisinde Ares’e karşılık gelir). Literatürde kullanılan bir diğer ismi de Kızıl Gezegen’dir. Güneşten uzaklığına göre gezegenlerin dördüncüsüdür. Kızıl görünüşü ile “kızıl gezegen” adını almıştır. Güneş, Ay ve Venüs’ten sonra, dünyadan görülen en parlak gök cismidir.

Yıldızın kızıl rengi Türklerin gözlerinden kaçmamıştır. Türkler bu yıldıza “Bakır Sakum” demişlerdir. Anadolu’da Mars’a “Yıldırık” da derler. Bu eski Türkçe bir deyimdir. Korkunç ve ateşli olarak düşünülmüştür.

Bazı keşif sahiplerine göre Türkler Merih Yıldızı’nda yaratılmışlardır veya bu yıldızın tesirindedirler. Bir kısım Tasavvuf ehli Türkologlar bu görüşe fazla itibar etmezler. Merih Yıldızı görüşüne katılmayanlar Âdem’in yaratılmış olduğu ifade edilen göğün en yücesi olarak kabul edilen Müşteri Yıldızı’nda yaratıldığına inanırlar.

Astrolojide Mars, dünyadaki tüm diğer gezegenlere enerji veren ve onları ateşleyen bir gezegendir. Mars, Ay ailesinden bir gezegendir. Hem gece hem de gündüz dördüncü büyüküçgenin yöneticisidir. Doğusal konumda Akrep’te, batısal konumda Koç’ta gökevindedir. Yücelim hali Oğlak burcundadır. Etkisi yakıcı ve kurutucudur, çatışma ve rekabeti temsil eder. Etkisi en yoğun biçimini 90 derece açılı aspektle gösterir.

Mars, Koç Burcu’nun gezegenidir. “Eski astronomi inancında; ayın akrep menziline girmesi uğursuzluk sayılırken Güneş’in Koç Burcu’na girmesi de tam tersine uğurlu sayılırdı. Güneş bu burca Mart ayının 21. gecesi yahut günü girer ve geceyle gündüzün bir olduğu ilkbaharın bu ilk gününe “Nevruz” denir. Koç (Hamel) burcu bu bakımdan baharın gelişini simgelediği için çoğunlukla güneş ve baharla birlikte anılır.” Efsaneye göre Allah kâinatı ve insanları bu günde yaratmış ve bütün yıldızlar bu günde dönmeye başlayıp Koç Burcu’ndan geçmişlerdir

Mars (Cetegey) Türk – Nart Astrolojisinde kahramanların yıldızı olarak adlandırılır. Bunun enerjisinden etkilenen insanların karakterinde bu özellik gözlenmektedir. Mars’ın enerjisini taşıyan burçlar; Toruk (21 Mart- 31 Mart), Hımmıy (1 Nisan-10 Nisan), Huttus (11 Nisan-20 Nisan) ruh gücünü devamlı yenilemekte olan, onurlu ve üstlendikleri işi sona erdirebilen insanlardır. Mars talih zayiçesini 1 sene 32 günde geçer.

“Mars Osmanlı astrolojisinde de nahs-ı asgar (küçük uğursuzluk) olarak kabul edilir. Yıldızların burçlar üzerin etkisinden dolayı Mars aşırı derecede ateşli ve kurudur. Neşe, yiğitlik, kızgınlık, sefahat, kuvvet, savaş, hıyanet, gazap gibi özellikler onunla ilgili görülür. Feleğin başkumandanı mesabesindedir. Yıldızı Merih olanlar kuvvetli, öfkeli, sert ve cüretkâr olurlar. Kararlılık ve girişkenlikle dolu, ama devamlı kavgacı imişler. Beşinci felek Mars’ın etkisi altında bulunur. Kendisi de o gökte bulunur. Cumartesi gecesi ve Salı gündüzlerine hâkimdir. Kırmızı renk de bu gezegene aittir.