Astrolojide kova çağı

(2 oy) 3/5 2532
Yorum Yaz


Astrologlar, evrimin, her biri 2.000 ila 2.400 yıl süren Zodyak işaretleri ile ilgili döngülerden geçtiğine inanmaktadır. New Age inananları, şimdi Balık ile ilgili döngüden Kova ile ilgili olan döneme geçildiğini söylemektedir. New Age inananları, Balık burcu yaşının karanlık, hiyerarşi, çatışma ve katı dini ve bilimsel yapılarla karakterize edildiğine inanmaktadır. Buna karşılık, New Age uygulayıcıları, Kova çağı’nı barış, uyum ve sevgi olarak tanımlamaktadır ve yüksek derecede bir manevi veya kozmik bilinçle karakterize olacağı iddia edilmektedir. Genel olarak bakacak olursak, kova çağının gelmesiyle birlikte dünyaya barış, huzur ve mutluluğun geleceğine inanılmaktadır.

Kova çağı ne zaman başlar?

Kova çağı’nın ilk başlangıç zamanı 1880’ler olarak kabul edilir. Çünkü bu yıllarda maddi ve bilimsel alanlarda hızlı bir değişim meydana gelmiştir. New Age inanışlarına göre bu zaman diliminde uçaklar icat edilmiş, telefon ve telgrafla haberleşme başlamıştır. Aynı zamanda entelektüel ve spiritüel alanlarda teozoflar ve spiritüel araştırma yapan önemli bilim adamları ortaya çıkmıştır. Devamında spiritüalizm üzerine yapılan çalışmalar, New Age hareketinin öğretilerinin temelini oluşturmaya başlamıştır. Spiritüalizmin doğuşu ile birlikte, uzun zamandan beri bastırılan farkındalık yolu hazırlanmıştır. İnsanın ölümüyle birlikte ruhun da öleceği inancı kabul edilmemiş, ruhun ölmeyeceği vurgulanmıştır. Bütün ruhların Tanrı’dan gelip ona geri döneceğine inanılmaktadır.

Kova çağının tam olarak ne zaman başladığına dair tek bir beyan bile New Age uygulayıcıları arasında genel kabul görmemekte ve ne zaman girileceği konusunda bir belirsizlik bulunmaktadır. Bazı belirtilerden bahsedilse de tam olarak bu çağın ne zaman başlayacağı ya da başlayıp başlamadığı konusu yoruma açıktır çünkü hiç kimse Balık burcu çağının ne zaman başladığı ve tam olarak ne kadar sürdüğünden emin değildir. Bazı astrologlar bir çağdan diğerine kaos ve doğal afetlerle geçiş yaşanacağını söylerken bazıları da değişimin peyderpey olacağı ve bireylerin bu değişimin doğasını biçimlendirmedeki rolü üzerinde durmaktadırlar.