Astrolojide çağlar: Zodyak çağları

(9 oy) 5/5 8039
Yorum Yaz


Zodyak nedir?

Zodyak eski Yunanca’da “yaşam çemberi” ya da “canlı varlıkların çemberi” olarak adlandırılmıştır. 30’ar derecelik 12 burçtan oluşur. Burçlar bir takvim yılı boyunca aylık olarak değişir. Çağların daha geniş devreleri ise yaklaşık 2160 yıl sürer. Her iki durumda da, ayın ya da çağın başlangıç ya da bitiminde yer alan geçiş dönemleri çıkmakta ve girmekte olan burçların ikisinin de karakteristiklerini zayıf biçimde üst üste sergiledikleri zamanlardır. Bir çağdan diğerine bütün periyotlar boyunca meydana gelen değişiklikler, çok farklı enerji ve değerlerin karışmasından ötürü, büyük sıçramalara yol açar. Eski gelenek ve dinlerin yıkılmasıyla yeni sosyal yapıların kurulması, derin bir seviyede tüm karışıklık ve meydana gelen değişimlerin dış yansımasıdır.

Bu yansımalar neticesinde ortaya çıkan astrolojik çağlar bir başka deyişle zodyak çağları aşağıdaki tabloda  sunulmuştur:

Çağ Baskın Burç Yönetici Gezegen Karşıt Burç
M.Ö. 10800-8640 Aslan Güneş Kova
M.Ö. 8640-6430 Yengeç Ay Oğlak
M.Ö. 6430-4320 İkizler Merkür Yay
M.Ö.4320- 2160 Boğa Venüs Akrep
M.Ö. 2160- MS. 1 Koç Mars Terazi
MS. 1- 2160 Balık Jüpiter Başak
M S. 2160- 4320 Kova Satürn ve Uranüs Aslan

Tabloya ek  olarak, Kova çağına ilk adımlarımızı 1880’lerde attığımız kabul edilir. Bu nedenle maddi ve bilimsel alanlarda ilerlemeler birdenbire gerçekleşmiştir. Bunlar, özellikle de, kova gibi hava grubundan, düşünce yönelimli bir burca uygun alanlarda olmuştur. Uçaklar icat edilmiş, telefon ve telgrafla haberleşme olanağı doğmuştur. Entelektüel – spiritüel alanda teozoflar ve spiritüel araştırma yapma cesareti gösteren önemli bilim adamları ortaya çıkmışlardır. Bu izleyen asır boyunca tüm dünyaya yayılacak ve Yeni Çağ düşüncesi şeklinde gelişecek yapının temelini meydana getiren öğretinin ilk kısmı olacaktır. Spiritüalizmin doğuşu ile birlikte, uzun zamandan beri bastırılan farkındalık yolu hazırlanmıştır. Şuur fiziksel ölümle son bulmamaktadır. Bütün ruhlar Tanrı’dan gelip ona geri dönene kadar uzun yollar kat ederler. İster enkarne isterse dezenkarne olsun hepsinde şuurluluk durumunun oluşu, yaşamın (ruhun) sürekliliğinin ortaya çıkan ilk kanıtlarıdır. Kova burcu çağına giriş süreci, artık iyice ve gerçekten rayına oturmuş olmakla beraber, dünyanın Kova enerjilerinden gerçekten yararlanmaya başlaması ve kaotik geçiş sürecinin sona ermesi için 20-30 yıl daha sabretmek gerektiği kabul edilir.

Ayrıca, her Zodyak burcunun, etkisi altında doğmuş kişilere yansıyan birtakım özellikleri vardır. Zodyak çağları da benzer biçimde faaliyet gösterirler. Bir tek istisnayla ki, burada burcun özelliklerini yansıtan, kişiler değil dünyadır. Önceki çağlar nasıl değişik burçların izlerini taşıyorsa; mimariden tarıma, bilime, yolculuklara ve insan ilişkilerine dek bütün alanlarda Kova burcu değer ve ideallerinin etkilerinin derinlemesine hissedileceğini beklemeye başlayabileceğimiz iddia edilir.(emre uysal-ylt)