Astroloji ve günler

(7 oy) 3/5 1035
Yorum Yaz


Günlerle gezegenlerin neden bu şekilde eşleştirildiğinin cevabını Batı kültürlerinde bulmaktayız. Zira haftanın günleri Batı dillerinde geleneksel astrolojide kullanılan yedi gezegene isimlerini veren tanrılarla isimlendirilmişlerdir.

Pazar gününün İngilizce karşılığı olan Sunday “Güneşin günü” manasına gelirken

Pazartesinin İngilizce karşılığı olan Monday de “Moon‟s day” yani “Ay‟ın günü” demektir. Pazartesinin Fransızca karşılığı olan Lundi de “Luna‟nın günü” manasına gelmektedir. Luna ise bilindiği gibi Roma mitolojisindeki Ay tanrıçasıdır.

Salının eski İngilizcedeki karşılığı olan Tiwesdaeg, Anglo Saksonların Tiw olarak bildiği savaş tanrısının günüdür. Bu tanrı İskandinav mitolojisinde Tiv, Tivaz ve en yaygın haliyle Tyr olarak bilinen ve büyük tanrı Odin’in oğlu olan savaş tanrısıdır. Salının Fransızca karşılığı olan Mardi, “Marsın günü” manasına gelmekte olup Mars da Roma mitolojisinin savaş tanrısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çarşamba gününün İngilizcesi olan Wednesday’in kökeni “Woden’s day” ifadesidir. Woden, Anglo-Saksonların büyük tanrısı olup İskandinav mitolojisinin büyük tanrısı Odin’le özdeşleştirilir.

İngilizcesi Thursday olan Perşembe Thor’un günüdür. Thor, İskandinav mitolojisinin büyük tanrısı olan Odin’in oğludur ve ismi “şimşek” manasına gelmektedir. Anglo-Saksonlar Roma takvimini kabul ettiklerinde beşinci gün olan Perşembe’ye Thor’un ismini vermişlerdir. Zira Perşembe, Romalılarda tıpkı Thor gibi hiddetli ve kızıl saçlı bir gökyüzü tanrısı olan Jüpiterin günüydü. Ayrıca Jüpiter İskandinav mitolojisindeki karşılığı olan Thor gibi şimşeklere ve yıldırımlara hükmetmektedir.

Cuma gününün İngilizcesi olan Friday, “Freya’s day” yani Freya’nın günü demektir. Freya İskandinav mitolojisinde bereket tanrıçasıdır. Freya’nın Roma mitolojisindeki karşılığı ise bereket tanrıçası ve Cuma gününün hakimi Venüs’tür.

 Roma Mitolojisindeki Tarım Tanrısı Saturdus bizim Satürn’dür. Hindu Mitolojisinde Satürn, Sani ismini taşır. Hindu Tanrılar arasında insanoğluna zarar veren, tarifsiz acıların ve sefaletin tanrısıdır. Roma Mitolojisinde ”Ziraat Tanrısı”, Yunan Mitolojisinde ”Zaman Tanrısı” Kronos yani Zeus’un diğer adı ile Jüpiter’in babasıdır. İngilizce Saturday ( Cumartesi) kelimesinin köküdür.