Astroloji ve el falı

(3 oy) 5/5 1813
1 Yorum


El falının astroloji ile ilişkisi öteden beri bilinen bir gerçektir. Fala bakılırken gezegenlerin parmakları etkilediği düşünülmüştür.

Ge’rard Encausse’ye göre İnsan vücudu embriyodan itibaren gezegenlerin etkisindedir. Buna göre embriyonun gelişiminde ilk aylık periyodda Satürn egemendir. Beden bu gezegenin enerjisini alarak güç kazanır. İkinci ayda Jüpiter egemen olur ve uzuvların oluşmasını sağlar.  Üçüncü ayda mars gezegeni bebeğin kafasının oluşumunu sağlayarak kafa ile diğer uzuvların birbirinden ayrılmasını sağlar. Dördüncü ayda güneş kalbi oluşturur. Beşinci aya gelindiğinde venüsün etkisiyle cinsel uzuvlar, kulak, burun, göğüs ve kemik oluşur. Altıncı ayda merkürün etkisiyle kaş, saç,  ses, göz ve tırnaklar meydana gelir. Sekizinci ayda satürn tekrar devreye girer ve fetüsü (ana rahmindeki bebeği) ısıtır ve soğutur. En son Jüpiter doğuma kadar bebeği etkisine alır.

Aynı şekilde Erzurumlu İbrahim Hakkı’da gezegenlerin insanların gelişimini etkilediğini söylemiştir. Ona göre çocuk anne karnına düştüğünde birinci ayda zuhal (Satürn) etkisindedir. İkinci ayda müşterinin(Jüpiter) etkisine girer. Üçüncü ayda merih (mars) etkisine girer. Dördüncü ayda güneşin ve beşinci ayda zühre(Venüs) etkisine girmektedir. Altıncı ayda Merkür(utarid) ve yedinci ayda ayın etkisine girer. Sekizinci ayda satürnün etkisine girdiği için çocuk doğsa bile yaşayamaz. Çünkü Satürn hem kuru hem de soğuktur.  Dokuzuncu ayda sıcak ve nemli jüpiterin etkisine girer ve bu nedenle de doğan çocuk yaşar.

Öte yandan İbn’i Arabi gezegenlerin insan vücuduna olan etkilerini şu şekilde tanımlamaktadır:

Ay : Cilt, kafa ve kemikleri

Merkür : Sinir sistemi

Mars : Kan ve safra

Satürn : Saçlar ve tırnaklar

Jüpiter : Tüm vücudun korunması

Venüs : İrade, vücudun dış kısmı

Güneş : Tüm uzuvları etkiler.

El falına göre de gezegenler başta el ve parmaklar olmak üzere vücuda tesir etmektedir. Bu nedenle hangi parmak hangi gezegenden etkilenmişse o gezegenin ismi parmaklara verilmiştir. Buna göre başparmağı Venüs, işaret parmağını jupiter, orta parmak Satürn, yüzük parmağı güneşin ve küçük parmağın ise merkürün tesirinde olduğuna inanılır. Bu parmakların aşağı kısmında bulunan eklem yerlerinin el içerisine doğru bir yükseklik oluşturduğu görülür. Bunlara dağ, tepe ve tümsek gibi çeşitli isimler verilir ve bunlar hangi parmağın altındaysa onun ismini alır. Örneğin serçe parmağın altında kalan bu şekilde bir yüksekliğin-şişkinliğin ayın etkisinde olduğuna inanılır. İşte bu yüksekliklerin özelliğine göre kişilerin karakterleri analiz edilir ve fal yorumlaması yapılır.