Aşk İlişkilerinin Astrolojik Analizi

(10 oy) 4/5 5900
Yorum Yaz


Ateş Burçları:     KOÇ-ASLAN-YAY

Toprak Burçları: BOĞA-BAŞAK-OĞLAK

Hava Burçları:    İKİZLER-TERAZİ-KOVA

Su Burçları:        YENGEÇ-AKREP-BALIK

 Ateş/Ateş

Ateş burçlarının aşk ilişkileri tutkulu ve büyülü olabilir. Çünkü Koç, Yay ve Aslan burçları için aşk, hayatı anlamlı kılan en kutsal duygudur. Aşksız bir yaşam Ateş burçları için bunaltıcı ve iç karartıcıdır. Koç ve Yay burçlarının hayattan beklentileri hemen hemen aynıdır. Coşku, heyecan, yeni keşifler arzusu her iki burç türünde de hat safhadadır. Ateş/ateş uyumu cinsel açıdan heyecan vericidir. Ancak bu ilişkinin olumsuz tarafı her iki burçta ön planda olmaya meyillidir. Dizginleri elde tutmak her iki burç için de çok önemlidir. Sonuçta baskın olan daha az baskın olanı kenara iterek onu engeller. Bu durum kısa süreli tartışmalara sebep olarak aşkın ateşini söndürmeye başlar. Ateş burçları her zaman ilgiye, şefkate ve bakıma ihtiyaç duyarlar. Şefkatin ve ilginin dozunu fazla kaçırmamakta fayda var. Çünkü haddinden fazla ilgi Ateş burcu sevgilinizi kontrolden çıkarabilir.

Ateş/Toprak

Koç, Aslan, Yay burçları ile Boğa, Başak, Oğlak burçları hem fiziksel hem de sembolik olarak bir çatışma hali içindedir. Ateş/toprak uyumu biraz zorludur. Ancak her iki burç türü de ilişki süresince birbirlerinin yetenek ve ilgi alanlarından faydalanır kendilerini zenginleştirirler. Ateş burçları şimdiki anı yani şimdiyi yaşamaktan keyif alırlar. Buna karşılık toprak burçları geleneklere bağlılığıyla dikkat çeker. Koç Oğlak’ın, Aslan Boğa’nın ve Yay ise Başak’ın tesiri altındadır. Bu zıt burçlar farklı özellikleriyle birbirlerine yakınlaşırlar. Genel itibariyle Ateş/toprak arasında cinsel konularda uyumsuzluk söz konusudur. Ateş, toprağa nazaran daha hareketli, enerjik ve arzuludur. Her zaman Ateş, toprağı yetersiz bulur. Zamanla bu iki zıt kutup birbirlerini anlamadıkları ve olumlu yönde değiştirmedikleri vakit anlaşabilmelerine imkân yoktur. Ateş soğursa toprak hırçınlaşır. Toprak/ateş birliği, karşılıklı destek ve güvenle başarıya ulaşacaktır.

Ateş/Hava

Ateş ve hava uyumu genellikle pozitiftir. Toplumsal etkileşim, eğlence ve yeni düşünceler her zaman ilgilerini çeker. Hava burçları, ateş burçlarını idare etmekle yükümlüdür. Ateş’in davranışlarını hava alttan alır. Havai böylelikle tarafsız davranarak ateşin davranışlarının sonucuna katlanmasını sağlar. Hava ve ateş arasında bazı konularda zıtlık söz konusu olabilir. Ancak zıtlıklar astrolojide her daim mevcuttur. Her düşüncenin zıddının tohumunu taşıdığı ilkesini içerirler. Genel itibariyle Ateş/hava uyumuyla güzel bir tablo çizerler. Her yiğit bir Koç burcunun arkasında marifetli bir Terazi burcu vardır. Kendini üstün gören Aslan burcunun yanında insancıl bir Kova burcu yatar. Yüce gönüllü Yay burcunun içinde ise mantıklı bir İkizler burcu vardır.

Ateş/Su

Ateş burçları, su burçlarına nazaran daha cana yakın, daha doğal ve daha dışa dönüktür. Su, kendi dünya evrenini oluşturup içine kapanmıştır. Su burçları aşırı duygusaldır. Suyun bu değişken ruh hallerinden kurtulmasını isteyen ateş, zaman zaman suyla çatışır. Su ise ateşin itici ve bencil olduğunu düşünür. Kendini yönetmeye çalıştığını düşünerek ateşten uzaklaşır. Ateşin amacı suyu incitmek değildir. Ateş burçları suyu daha dingin hale getirmeye çalışırlar. Su, tüm bu baskılar sonucu bunalır ve duyguları bardaktan boşanırcasına akar. Böylece ateş/su birlikteliğinde ilişki ve duygular hırpalanır. Su burçlarının bir diğer özelliği ise terk edildiklerinde büsbütün yalnızlaşır kendi kabuklarına çekilirler. Su, öncelikle bu olumsuz yönünü kırmak zorundadır. Kendine ve topluma yabancılaşan su ayrılık acısının getirdiği depresif ruh haliyle ateşe nefret duymaya başlar. Bir ateş/su birlikteliği başlangıçta çok olumludur. Çünkü ateş temkinlidir, su ise henüz fazla hassas değildir. Böylelikle birbirlerini kolayca kabullenirler. İlerleyen zamanlarda çatırdamalar baş gösterecektir. Bu olumsuzlukları da sabırlı ve anlayışlı olarak aşmak gerekir.

Toprak/Toprak

Toprak/toprak birliği bedensel ve ruhsal açıdan baş döndürücü bir uyum yaratmazlar. Toprak burçlarının genel karakteristik özellikleri arasında kendilerini garantiye almak yatar. Toprak burçları birbirlerine karşı son derece saygılı davranışlar sergilerler. Aralarındaki cinsel uyum dikkat çekicidir. Birbirlerini cinsel açıdan doyururlar. Evlilik dışı ilişkilere karşı oldukları halde heyecan verici taze duygular yaşamaktan da geri durmazlar. Toprak/toprak ilişkisinde güven beraberliğin çatısını oluşturur. Her iki tarafta birbirine derin bir saygı ve güven besler. Sorumluluklarının bilincinde, sakin ve dingin yaradılışlıdırlar.

Toprak/Hava

Toprak/hava birlikteliği mantıklı bir düşünüş biçimini öngören yaklaşımlarla temellenmiştir. Hava burçları önyargılı ve kuramsal bakış açısı ile donanmıştır. Toprak ise daha gerçekçi ve duygusuzdur. Hava ve toprak ilişki boyunca birbirlerinden şikâyet ederler. Hava, toprağın romantizminden yoksun olduğundan toprak ise havanın hayal dünyasının yoksunluğundan dem vurur. Bu şikâyetler uzayıp gider ve haliyle ilişki zarar görür. Engelleri aşıp birbirlerini olduğu gibi kabullenmeleri gerekmektedir. Ateş/toprak birlikteliklerinde seks ön plandadır ve çiftler arasında cinsel uyum çok yüksektir. Toprak/hava ilişkisinde ise seks ve duygular o kadar da mühim değildir. İş ilişkilerinde beraberlikleri daha sağlam olur. Başka bir deyişle hava toprağın zihinsel eksikliklerini kışkırtır ve onun aklını başından alır. Toprak ise havanın hayal gücünü realiteye yani gerçeğe dönüştürür.

Toprak/Su

Bir toprak/su ilişkisinin bedensel yönü genelde iyidir. Bu ilişki yürür. Toprak burcu güvenilirdir. Su burçları için uygun koşullar toprakta fazlasıyla mevcuttur. Su, toprağın avucunda kendini güvende hisseder. Bu nedenle cinsel anlamda su, kendini toprağa korkmadan teslim eder. Malum olduğu üzere su, tutarsız bir burçtur. Toprak, suyun bu tutarsız hallerinden şikâyet eder ve ona uymakta zorluk çeker. Ama genel olarak iyi ve uyumlu bir profil çizerler.

 Hava/Hava

Öncelikle iyi yönleri olsa da kötü yönleri onlara daha ağır basar. Bu ilişki uyumunda yani hava/hava birleşiminde çiftler birbirlerini çok konuşup az iş yapmakla suçlarlar. Çiftlerden birisinin yıldız haritasında daha fazla toprak ve su elementi varsa, problemler baş gösterir. Ancak öte yandan bu ilişki aşırı romantiktir. Kova, İkizler ve Terazi burçları aşk meselelerinde duygularını şiire, romana ve yazıya dökmede ustadırlar. Romantik duygular yaşamak için gereken atmosferi bulmak için çaba gösterirler. Hava/hava çiftlerinin sosyal hayatı renkli ve canlıdır. Tartışmalara fazla meyil etmezler. Hava ilişki süresince hareketlilik ve coşkunluk arz eder. Bu durum ayrılık sinyalleri verse de ortak bir düşünceye varıldığında tüm sorunlar giderilecek ve geleceğe güvenle bakılabilecektir. Hava burçlarının birliktelikleri çevrelerince iyi karşılanır. Mutlu bir çift portresi çizerler. Mutlu olmak onlara yakışır.

Hava/Su

Hava burçları ile su burçları arasındaki ilişkinin heyecanı artıran en büyük faktör su burçlarının duygusal duyarlılığı ve suskunluklarıdır. Bu yönleriyle su burçları, hava burçlarına her zaman cazip gelir. Su ise havanın zekâsına, hayal gücünün enginliğine âşık olur. İlişki boyunca hava, suyun mantıksal tutarsızlıklarını ve garip ruh hallerini anlamlandırmaya çalışır. Su ise havanın cazibesine kendisini kaptırır. Her ikisinde de cinsel arzular haddinden fazla yakıcı ve sarsıcıdır. Ten uyumları harikadır. Su burçlarının bir ilişkiden beklediği en önemli özellik anlayıştır, durağanlık ve sakinliktir. Suyun aksine hava hareketli ve enerjiktir. Havanın hareketliliği suyu emniyetsiz bırakır. Hava suyun şikâyetlerinden ve yapışkan tavırlarından kapana kısıldığını hisseder. Su ve hava arasında anlaşmazlıklar yaşandığında çiftler arasında tükenmişlik söz konusu olur. Yenilgiyi ilk kabul eden hava eşi olur. Hava/su birlikteliğinden en az zararla çıkabilmek için çiftler birbirlerini daha yakından tanımalı, önceliklerinin farkına varmalı, tutum ve beklentilerini bilmelidirler. Hava, suyun yoğun duygusallığını seyrelterek su, havaya duyarlılığı öğretecektir. Böylelikle mutluluk kaçınılmaz olacaktır.

Su/Su

Su burçlarının beraberliklerinde aşırı duygu yoğunlukları ve bir ceylan gibi ürkek oluşları dikkat çeker. Olaylar karşısında ciddi tedirginlik duyar ve korkak tavırlar sergilerler. Su burçları kendilerini zaman zaman duygusallıktan geri plana çekseler de o duygusallıktan bütünüyle kurtulamazlar. Güçlü ve sağlam durulması gereken olaylar karşısında birbirlerinden medet umarlar. Çok endişeli ve temkinli bir yapı arz ederler ilişki boyunca. Aşırı duygusal olurlar. Çok ağladıkları görülebilir. Her türlü fobi türetme eğilimleri içindedirler. Her ikisi de geçmişe sıkı sıkıya bağlıdır ve birbirlerinden her ne olursa olsun vazgeçmek istemezler. Su/su birlikteliklerinde meydana gelebilecek sorunların odak noktası aşırı duygusallık ve duyarlılıktan ileri gelir. Çiftler biraz daha sağlam, kararlı ve anlayışlı olurlarsa aşılamayacak sorun olmadığını göreceklerdir. Su burçlarının en güzel yanı ise her türlü sıkıntıya rağmen aşktan asla vazgeçmemeleridir.