Arap Astrolojisi

(7 oy) 3/5 5548
Yorum Yaz


Sümerler astronomide güneşi sistemin ve 12 gezegeni esas aldıklarından dolayı Arap astrolojisi 12 burçtan oluşmaktadır. Her burç bir silah ile simgelenmiştir.  Bu silahlar kişinin karakteristik özelliklerini gösterir ve eksikliklerini tanımak ve saklamak için de kullanılır.

Arap astrologları astrolojiyi günlük yaşamda kehanet yapabilmek için de kullanırlar. Bu yöntemde kişinin olumlu ve olumsuz tarafları ile avantajlı ve dezavantajlı karakterlerini bir bütün olarak görürler. Astroloji ile kehanet onlar için eşdeğerdir. Abu Shar Arap astrologlarının en önemlisiydi. Gezegenlerin hareketleriyle dünyada olup biten birçok olguyu anlayabileceğimizi iddia etmiştir. Kitapları İspanyolcaya çevrilmiştir.

Arap astrolojisi ve batı astrolojisi

Aslında batı astrolojisi temellerini Arap astrolojisine dayandırmaktadır. Çünkü gök bilimini inceleyenler ilk Araplar olmuştur. Trigonometri bilimini de Araplar bulmuş ve modern astrolojide trigonometri çok fazla kullanılmıştır.

Araplar eski yunandan aldıkları birçok astrolojik noktaya yenilerini eklediler. Doğum astrolojisini anlamak için gereken Güneş döngüsü haritasını Araplar buldular. Dünya astrolojisini ilerlettiler. Koç giriş haritasını keşfettiler. Eski yunanda keşfedilen ev sistemini kullandılar ve bir burç=bir ev sistemine devam ettiler. Seçim astrolojisini genişleterek ve geliştirerek kullandılar.

12 Arap burcu mesafelerine göre üç şekilde ayrılır:

1- Yakın mesafe silahlar: Bıçak, pala, topuz ve hançer

Ciddi, hassas ve bilgilidir. Hedeflerini yerine getirmede ayakları yere daima basar. Bu nedenle genellikle başarıya ulaşır.

2- Orta mesafe silahlar: Çekiç, çivi, balta ve zincir

Makul, çalışkan, risk almasa da etkin kişilerdir. Kendisine uygun olan şeyleri tercih eder.

3- Uzak mesafe silahlar: Kılıç, mızrak, sapan, yay

İnsanları etkilemeyi ve hükmetmeyi sever. Hareketli ve sabırsızdır. Yöntemleri her zaman akılcı olmasa da, İstediğini elde etmede ısrarcıdır.