Antik yunan ve batıda astroloji

(6 oy) 4/5 1741
Yorum Yaz


Yunanlılar astroloji ile ilgili bilgileri Mezopotamyalılardan öğrenmiş ve bunu geliştirmişlerdi. Mezopotamyalıların belirlediği birçok kuralı sistemli bir hale getiren Yunanlılar astrolojiyi gerçek bir bilim haline getirmişlerdi.28 Yunanlılar, Babil dönemi astronomi bilgilerini ülkelerine götürerek geliştirmişlerdi. Miletoslu Tales M.Ö.525 yılında Güneş tutulmasını önceden hesaplamış, ayrıca Batlamyus 5 merkezli gök haritasını yapmıştı.

Yunan astrologları içinde önemli bir yere sahip olan Tales eski Mısır ve Mezopotamya topraklarını gezmiş, kendinden önceki uygarlıkların yapmış olduğu astroloji çalışmalarını incelemiştir. Önceden bildiği Güneş tutulması gibi birçok öngörüsü aslında tamamen Tales’in bilgisi ile değil kendinden önceki Mısır ve Mezopotamya’ya ait eski belgelerden elde ettiği bilgiler sayesinde olmuştur. Tales haricinde Hipparkos, Batlamyus, Yunan astrolojisinin önemli astrologlarındandır. Özellikle Batlamyus’un Arapça ‘Almagest’ adlı eseri astronomi tarihi adına oldukça önemli bir eserdir. Yunan astrologlarının batı astrolojisine katkıları kendilerinden önceki uygarlıkların geliştirdikleri bilgileri derleyerek sistematik bir hale getirmeleri ve bunları formülleştirmeleridir.

Yunan ve Latin mitolojisinde burçlar tanrılaştırılarak her burç bir tanrı ile anılmıştır. Tanrıların yaptıkları işlere göre burçlar şekillenmiştir. Bunlar;

 Koç burcu-savaş ve barışın tanrısı Athena

 Boğa burcu-aşk tanrıçası Afrodit ( Venüs)

 İkizler burcu-müzik ve zevk tanrıçası Apollon

Yengeç burcu-haberci tanrı Hermes (Merkür)

Başak burcu-ekinler tanrısı Demeter

 Terazi burcu-ateş tanrısı Hefaistoz (Volkan)

 Akrep burcu-savaş tanrısı Ares Merih)

 Yay burcu-avcı tanrıça Athena

 Oğlak burcu-ateş tanrıçası Hestia

 Kova burcu- Hera’dır .

Uruk’ta bulunmuş Helenistik döneme ait bir astroloji tablet üzerinde çeşitli burç işaretleri ve yorumları vardır. Yunan döneminde özellikle pisagorcular astronomiye karşı oldukça ilgiliydiler ve dünyanın yuvarlak olduğunu, fezanın ötesinde sonsuzluğun bulunduğunu savunmuşlardı. Ayrıca sonsuzluğun zamanı ve boşluğu içine çektiğine de inanmışlardır.

Sevgili burclar.net okurları Yunan döneminden kalma bazı tapınakların tavan süslemeleri incelendiğinde, süslemeler arasında burç temsillerinin olması dikkat çekmişti. Bunların Helenistik bilgi ve anlayışın etkisinde yapıldığı ortaya konmuştur. Helenistik dönemde de yine Yunan düşüncesinin devamı olarak gök cisimlerinin hayvan, insan ya da farklı şekillerde takımlar oluşturduğu uzun zaman öncesinde fark edilmişti ve aynı düşünce sistemi devam etmekteydi. Zamanla oluşturulan gök haritalarına bir düzine kadar burç yerleştirmişlerdi. Uruk’da bulunan Helenistik döneme ait astrolojiyle ilgili tablet üzerinde de burçlarla ilgili işaretler ve yorumlar bulunmaktaydı. Roma döneminde Büyük İskenderiye’de, İngiltere’deki Tudar Hanedanlığı’nda, Bohemyalı Frederick’e, Abbasi Devleti’nden Osmanlı Devleti’ne kadar hemen hemen her dönemde kral ve kraliçeler astrolojiye inanmışlar hatta saraylarında özel saray astrologları bulundurmuşlardır. Bunların dışında din adamlarının, papazların hatta kardinallerin astrologlara danışmaları, astrolojinin üniversitelerde ders olarak okutulması astrolojinin insanlık tarihi boyunca hep önemli olduğunun kanıtı olmuştur.(ilknur erbaş-dt)