Amma karesi

(6 oy) 2/5 266
Yorum Yaz


Yahudi inancında yer alan sihirli karelerden olan Amma karesi “ölümün ayrılması” manasına gelen YRPOIL- TELOKH’un sayısı olan 625’i verir. Ayrıca 625 25’in karesidir ve 25, “madde” manasındaki BESZ’in sayısıdır. AMMA kelimesi “lanetlenmiş” manasındadır. MTIF “diğer hiçbirisine benzemeyen bir ziyaret” manasına gelebilir. MIRE ise “bir azap ziyareti” manasına gelebilir ve AFFA kelimesi ise “boş” anlamındadır. Bu kare, maddenin ve bütün fiziksel varlığın temel sınırlılığı ve ölümlülüğü fikrini somut bir halde dışa vurur. Bu kare dikkatli kullanılmalıdır.

 • Babalon karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan Babalon- babylon karesi “gelişmek için ilişkiye girmek” manasındaki KA-KAKOM-ZORGE’nin sayısı ol…
 • Graa karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan GRAA karesi “şelale” manasındaki ZIN-DOBIX’in ve “bakire kanı” manasındaki PARADIZ-KNILA’nın say…
 • Nemo karesi

  Yahudi inancı içerisinde yer alan sihirli karelerden olan bu kare “içerideki kudretli kurtarıcı” manasındaki “Mika Soesa”nın sayısı olan 516 toplamını…
 • Ror karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan Ror karesi “yanan pencere” anlamına gelen IALKOMO ve “maddeyi birleştiren tekerlek” manasındaki …

Yorum Yaz

Tüm alanlar doldurulmalıdır.