Alzheimer hastalığı nedir

(1 oy) 5/5 490
Yorum Yaz


Alzheimer nedir?

Alzheimer, bir beyin hastalığı; beyindeki hücrelerin zamanla, yavaş yavaş ölmesi sonucu ortaya çıkar. Hastalığın kesin sebebi bilinmemektedir. Alzheimer hastalığı, en sık karşılaşılan demans çeşitlerinden biridir. Diğer sık karşılaşılan demans çeşitleri arasında, beyni besleyen kan miktarının azalmasına neden olan büyük veya çok sayıda küçük inmeler sonucu oluşan vasküler (damarsal) demans, nörodejeneratif hastalıklara bağlı Frontotemporal demans vb. gibi demans hastalıkları bulunmaktadır. Fakat en sık rastlanılan demans, Alzheimer’dir.

“Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinde harabiyetine neden olarak hafıza kaybı ile çalışma hayatı, hobiler ve sosyal ilişkilerde bozulmaya yol açar. En sık demans nedeni olup bütün demansların yüzde 50-80’inini oluşturur. Hastalığı iyileştiren bir tedavi yoktur”.

Alzheimer hastalığı, günlük yaşam pratiklerini gerçekleştirme becerisini bozmakla birlikte, bellek ve bilişsel işlevleri yıkıma uğratan bir bunama hastalığıdır. Sevgili burclar.net okurları Alzheimer hastalığında klinik bulgular, yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Başlangıçtan ölüme kadar da olan süreçte bilinç değişiklikleri açık olarak görülür. Alzheimer hastalığında özellikle yeni öğrenilen, olaylarla ilişkili – epizodik – bellek kaybedilir. Hastalığa bellek kaybı ile birlikte psikiyatrik bozukluklar da eşlik eder; kişilik, duygu durum değişimi, şizofreniye benzer tablolar görülür. Tüm Alzheimer hastalığına sahip kişilerin yüzde 50’sinde değişik derecelerde bilinç dalgalanmalarına neden olan varsanımlar tespit edilmiştir. Hastalık ilerledikçe, hasta kendi hastalık durumunu ayırt edemez ve içinde bulunduğu durumu reddetmeye başlar. İşlevsel bozulmalarının farkında olmazlar, kendi yetersizliklerini görme içgörüleri kaybolur. İçgörü kaybı, beynin ön bölgelerinde kan akımında düşme ile bağlantılıdır. Alzheimer hastalığında farkındalıkta azalma, “ön beyin-yerine getirme” testlerinde yetersizlikle doğru orantılıdır. Bilinçli farkındalıktaki azalma; davranışsal bozukluklar ve içsel durum göstergeleri arasındaki ilişkiyi izleme yeteneğinin bozulmaya başladığını gösterir.

Alzheimer hastalığı bazı beyin hücrelerinin ölümüne neden olan, kesin nedenleri bilinmeyen nörolojik bir hastalıktır. Klinik olarak incelendiğinde Alzheimer bilişsel ve işlevsel düzeyde ilerleyici bir kötüleşme ve hafıza ile diğer entelektüel faaliyetlerde belirgin bozulma olarak karşımıza çıkar. Konuşma bozuklukları başlar; ya az konuşur ya da konuşsa bile söylediği şeyler anlamsızdır. Motor işlevlerin korunuyor olmasına rağmen motor etkinliklerini yerine getiremez; eli, kolu vücudu sağlam olmasına rağmen yemek, tamirat, örgü gibi işleri yapamamaya başlar. Duyu işlevlerinin korunuyor olmasına rağmen objeleri tanıyamaz; yani gördüğü ve duyduğu halde söylenilenleri anlayamaz ve eşyaların ne işe yaradığını bilemez. Planlama, organizasyon, dikkati odaklama, zaman ve mekân oryantasyonu, kavrama gibi işlevleri bozulmaya başlar; hasta önceden başarıyla yaptığı işleri zaman içinde yapamaz. Parasını idare edemez, evin temizliği ve düzenine artık dikkat etmemeye başlar. Zaman içinde yaşanılan bu değişim, kişinin sosyal ve mesleki yaşamını etkiler. Hastalığın en ileri evresinde Alzheimer hastası tam bağımlı bir hale gelir. Beslenme, temizlik, tuvalet ancak bir kişinin yardımıyla mümkün olur. Hastanın üzerindeki etkisinin son derece güçlü olan bu hastalığın hastanın yakınları ve bakıcıların üzerinde de etkisi büyüktür.

Alzheimer Hastalığı Ne Değildir?

Alzheimer hastalığı ne değildir? ile başlanmasındaki gerekçe, toplumun bazı kesimlerinde hastalıkla ilgili çok yanlış inanışların olmasıyla birlikte hem dikkat çekmek, hem merak uyandırmak, hem de hastalıkla ilgili bilgilerin, daha kolay akılda kalmasının sağlanmak istenmesidir.

Gerek yaşanılan deneyimler, gerekse kaynakça taraması sırasında okunmuş olan bazı makalelerde, bu hastalıkla ilgili olarak toplumun bazı kesimlerinde çok yanlış inanışlara rastlanılmaktadır. Türkiye’de Alzheimer hastalığı ile ilgili doğru bilgiye sahip olunmadığından, bu şimdilik doğal olabilir. Fakat unutmamak gerekir ki, Türkiye yaşlanmakta olan bir ülkedir ve her geçen gün Alzheimer sayısı artmaktadır. Bununla ilgili bilgilere, gerek Alzheimer Derneği’nin internet sitesinden gerekse WHO (World Health Organization)nun sitesinden ulaşılabilinir.

  • Alzheimer, akıl hastalığı değildir. Beyin hücrelerinin yavaş yavaş ölmesiyle gerçekleşen bir rahatsızlıktır.
  • Alzheimer hastalarının çocuk gibi olduklarını düşünerek, onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğretmeye çalışmak oldukça yanlış bir davranıştır. Hasta bu aşamadan sonra öğrenme yetilerini kaybettiğinden kısa sürede öğretilmeye çalışılanlar, belleğine yerleşmeyecektir. Bu şekilde davranılması onları içten incitebilir.
  • Özellikle yaşlı (65 yaş ve üstü) kişilerin bazen yapmış oldukları garip davranışlar, yaşına bağlı olarak tolere edilmek zorunda düşüncesi, her zaman her duruma uymayabilir. Bu davranışlar gözlemlenip, analiz edilmelidir.
  • Alzheimer hastalığı, doğaüstü varlıkların kişiyi etkilemesi sonucu oluşmaz. Bu gibi inançlara sahip kişilerle günlük yaşam sırasında sıkça karşılaşılmıştır.
  • Alzheimer hastalığının, yaşlılıkla bir tutulması yanlıştır. Alzheimer, yaşlılığın doğal bir sonucu olarak görülmemelidir. Her yaşlanan kişi Alzheimer olacaktır düşüncesi oldukça yanlıştır. (G.D.Polat-DT)