Altunhisar Gezi Rehberi

(0 oy) 0/5 21
Yorum Yaz


Niğde İline bağlı Altunhisar, 6 belde 2 köye sahip bir ilçedir. Bu yazımızda Altunhisar gezi planı ile ilişkili olabilecek tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi verilecektir.

Altunhisar’da gezilecek yerler

Karaman Cami

Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında yapıldığı bilinmektedir. Altunhisar’ın merkezinde bulunan cami, 1970 yılında restore edilmiştir. Tek şerefeli bir minaresi vardır.

Bayram Gazi Cami

1872/73 yılında yapılan caminin arkasındaki mihrapta, eskiden köylerden gelen misafirlerle bayram namazı kılındığı bilinmektedir. Caminin bahçesinde kime ait olduğu bilinmeyen bir de kümbet vardır.

Tümsek Cami

1861 yılında yapılan cami Niğde-Aksaray yol güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Caminin tek şerefeli bir minaresi de vardır.

Kasnaklı Kilise

Yeşilyurt Kasabasında bulunan kilise ilk yapısı ile araştırma ve gözlemcilerin dikkatini çekmektedir. İç dokusu tamamen bozulan ve onarılmaz ise yıkılma aşamasına gelen kilisenin en önemli özelliği ise, Romalılardan kalmış olmasıdır.

Ermeni Kilisesi

Yapılış tarihi tam olarak bilinmemektedir. Altunhisar ilçesinin güneyinde bulunan bahçelerin arasında bulunmaktadır.

Altunhisar Kaya Yerleşmeleri

Altunhisar’ın kuzeyinde bulunan bu mağaralarda elli yıl öncesine kadar insanların yaşamlarını sürdürmekteydi. Mağaraların birçoğu iki katlı olup, ikinci kata mağaranın içerisinden oyulmuş merdivenden çıkılmaktadır. Bu mağaralarda yaşayan insanlar kendilerine ibadet yeri olarak mağara cami şekli vermişlerdir.

Keçi Kalesi

Altunhisar’dan sonra Ankara-Adana asfaltına varmadan, Hasan Dağı’nın tepelerinden biri üzerine kurulmuş bir kale vardır. Helenistik Devirde kurulmuş olan bu kale Kapadokya’nın batı sınırında bulunan önemli bir kuvvetli siper yeri idi. Kale Bizans Devri’nde tamir edilmiş ve kullanılmıştır. Türk bilim adamı İbni Bibi’nin sık sık bahsettiği Ulukışla civarında, Torosların kuzey tarafında bulunan Lulu Kalesi oldukça önemli stratejik mevki idi. Torosların güneyinden gelecek akınları önlemek için yapılmış olan kale, işaret kuleleri vasıtasıyla Keçi Kalesine haber iletmekteydi.

Şeyh Güzel Rahmetullah Aleyh Türbesi

Altunhisar’ın güneyinde bulunan bahçelerin arasında bulunan bu türbe özellikle Cuma günleri ziyaretçi akınına uğramaktadır. Zaman zaman türbenin bahçesinde hayırseverler yemek dağıtılmaktadırlar.

Güllü Dede Mezarı

Hayatı boyunca insanlara tebessüm ederek mutlu olmaları gerektiği, insanları gülerek sadaka dağıttıklarını belirtmiştir. Güllü Dedenin bu düşüncelerinin güçlü bir İslam anlayışına sahip olduğunu görmekteyiz. Mezarı Altunhisar’ın güneyindeki bahçelerin arasındadır. Altunhisar belediyesi özellikle yaz aylarında bu ziyaret yerlerinin çevre düzenlemesine büyük özen göstermektedir.(Mahmut Özer-YLT)