Alfred Adler’e göre rüya

(7 oy) 4/5 1072
Yorum Yaz


Sigmund Freud’un öğrencisi Avusturyalı Alfred Adler, önceleri Sigmund freud’un takipçisi olsa da, daha sonra rüyalar hakkında kendi yöntemini kurmayı başarmış ve bireysel psikoloji okulunu kurmuştur. Aynı zamanda aşağılık kompleksi adıyla anılan organik aşağılık ve telafi teorisini geliştirmiştir. Rüya hakkındaki görüşlerinin temelini bu teori oluşturur. Sigmund freud’dan sonra, aşağılık duygusunun etkilerine dayanarak rüya analizleri yapar.

Alfred Adler, sadece Sigmund freud’un psikanaliz yöntemi ve kendisinin geliştirdiği bireysel psikoloji yönteminin rüyaları anlayıp yorumlamak için kapsamlı ve bilimsel nitelikte olduklarını belirtir. Daha sonra Sigmund freud’a karşı çıkar ve rüyaları tam bir mantıkla çözümlemenin kendi yöntemiyle mümkün olduğunu söyler. Alfred Adler’e göre rüyaların dün ile yarını birbirini bağlayan birer köprü olmaları en önemli işlevleridir. Kişi hakkında bilgi sahibi olmanın temel yollarından biri, hayat karşısındaki tavrını bilmek, şimdiyi ve geleceği birbirine bağladığı köprüyü nasıl kurduğundan haberdar olmak ve rüyalarındaki köprülerin mahiyetini anlamaktır. Çünkü bütün rüyaların temelinde hayata karşı takınılmış bir tavrın olduğunu düşünür. Her rüyanın arkasında bir gerçeğin saklı olduğunu düşünen Adler, saklı olanı bulabilmenin usta yorumcuların işi olduğunu söyler. Rüyaların ferdin heyecanını artırdığını ve problem çözmede ipuçları içerdiklerini düşünen Adler, bu sayede rüyayı görenin düşünce süreçlerinin ve davranış kalıplarının belirlenebileceğini savunur. Ferdin, özellikle güçlü olma arzusu ve sosyal duygusu bu rüyalarına yansır. Alfred Adler, rüya yorumlamalarında bir insanın karakteri ile ilgili sonuçlar çıkarabilmek için, bu sonuçların bireyin başka ayırt edici nitelikleriyle desteklenmesi gerektiğini de düşünür.

Sigmund     Freud, rüyaların amacının arzu doyurmak olduğunu düşünse de, Adler’e göre rüyaların amacı, geleceğin planlanmasına yardımcı olmaktır. Herkesin kendi rüyalarının amacını kendisinde uyandırdığı duygularda araması gerektiğini ifade eder. Değerli burclar.net okurları rüyalar, yaşam üslubunun oluşmasına ve daha sonra devam ettirilmesine, geleceğin planlanmasına yardım ederler. (M.S. Çelepi-dt)