Aktif ve pasif büyü

(4 oy) 4/5 1086
Yorum Yaz


Değerli burclar.net okurları büyü çeşitleri aktif ve pasif büyü olarak da ikiye ayrılır. Bunlar:

Aktif Büyü

Tabiat olaylarına etki ettikleri düşüncesiyle, insanları aldatmaya yönelik olarak gerçekleştirilen büyüsel işlemlere, “aktif büyü” adı verilmektedir. Bu büyüyü yapanlar; tabiat olaylarını yönetim ve denetim altına alarak, güçlü iradeleriyle onları diledikleri gibi etkileyebildikleri ve kullanabildiklerini iddia etmektedir.

Bu tür büyülerin uygulanmasında büyücüler; kendilerinin parapsikolojik bir hayatlarının olduğunu ve tabiatüstü gizli güçlerle donatıldıklarını telkin etmektedirler ve özel olduğu belirtilen birtakım tılsımlı sözler, tekerlemeler, dua ya da beddualar ile büyü hazırlamak için elverişli bir durum meydana getirmeye çalışmaktadırlar. Örneğin; Güney Afrika’da yaşayan Zulu Kabilesi mensupları, kızgın kömür üzerine su dökülmesiyle yapılan bir aktif büyü tarzı bu büyünün, fırtınayı önlediğine inanmaktadırlar. Bu çerçevede de, kötü ve zararlı olayları önlemek ve insanların kötülüklerinden kaçınmak için de, bu büyü çeşidini uygulama yoluna gitmektedirler.

Pasif Büyü

Sevgili burclar.net okurları zararlı etkenlerden kaçınmayı amaçlayan büyüsel işlemlere, “pasif büyü” denilmektedir. Bununla birlikte pasif büyü; zararlı ve kötü dış etkileri uzaklaştırmayı, bunların zararlarından kaçınmayı ve bunlara karşı savunmaya geçmeyi de ifade etmek adına kullanılabilmektedir.

Bu büyü türünün uygulanmasında; birtakım büyülü güçlere sahip olduğuna inanılan ya da uğursuz olduğu kabul edilen yerlerden, eşyalardan ve insanlardan kaçınmak esası yer almaktadır. Örneğin; gebe kadınların bazı şeyleri yememeleri, lohusaların kötü kuvvetlere karşı yanlarında uzaklaştırıcı etkiye sahip olduğu düşünülen birtakım büyüsel eşyalar bulundurmaları; kutsal yazı, bıçak, makas, mavi boncuk ve çeşitli nazarlıklar taşımaları, pasif büyünün özelliklerinden kabul edilmektedir. Bu doğrultuda pasif büyüde; tehlikeli ve kötü etkenleri uzaklaştırıcı ve büyülü birtakım özelliklere sahip olduğuna inanılan uğurluklar, muskalar ve nazarlıklar önemli bir rol oynamaktadır.

 • Ak Büyü

  Ak büyü (pozitif büyü) aşağı yukarı tüm büyü kitaplarında, ak büyünün şifa amacıyla kullanıldığı üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda da genel olarak i…
 • Ortaçağ Avrupada Büyü

  Batı büyücülüğünün tarihi mağara insanı ile başlamış ve uygarlık yolunda atılan adımlarla gelişmiş. 16.ve 17. yüzyıllarda altın çağını yaşamıştır. Mıs…
 • Kırmızı büyü

  Kırmızı büyü; olumsuz amaç ve niyetleri ve uygulamaları ile kara büyü ile aynı yönde bir büyü türü olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda da kırmızı…
 • Çeşitli toplumlarda büyü

  Hititlerde Büyü Hitit ülkesinde büyü yaygındır. Büyü bir hastalığı iyileştirmek, bedeni kusurları gidermek, her çeşit felaketi, hayaletleri, toprağın…
 • Kara büyü

  Önceki anlatımlarda da yer verildiği üzere; ak büyünün, kişilerin yaşamlarında olumluluklara neden olması amacıyla yapılması öngörülmekteydi. Oysa ak …

Yorum Yaz

Tüm alanlar doldurulmalıdır.