Ak Büyü

(5 oy) 3/5 1107
Yorum Yaz


Ak büyü (pozitif büyü) aşağı yukarı tüm büyü kitaplarında, ak büyünün şifa amacıyla kullanıldığı üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda da genel olarak insanlar; ak büyünün, özel anlamda kişinin ve genel anlamda da bütün toplumun iyiliğini amaçladığını düşünmektedirler. Bu inanış, tarihsel süreç içerisinde de sık sık dile getirilmiş ve hatta tarihimizde de zaman zaman, ak büyünün şifa sağlamaya yönelik olduğuna ilişkin fetvalar verilmiştir.

Ak büyü de bu çerçevede, kişilere şifa sağlanabilmesi adına, din adamlarına başvurulabileceği, dini metinlerden ve dualardan hareket edilebileceği ve hatta hadislerin büyü için kullanılabileceği düşünülmektedir. Oysa şu nokta bilinmelidir ki; “rukye” adı verilen ve “dua ile sağaltım” sağlama olarak nitelendirilebilecek olan nokta, büyü bağlamında söz konusu edilen noktadan mutlaka ki farklıdır.

Ak büyü, aşağıda ifade edilen ve olumlu yönde olduğu düşünülen hususların gerçekleştirilebilmesini sağlamak adına yapılabilmektedir.

Ak büyü nedir sorusuna cevap olarak şu seçenekleri ele alabiliriz:

 • Ailesine karşı kayıtsız olan erkeklerin eve bağlanması için;
 • Ailesine sert davranan erkeklerin yumuşak huylu olmasını sağlamak için;
 • Bir erkek ya da kadının sevgisinin kazanılabilmesi için;
 • Gurbette olan birinin çabuk dönmesini sağlamak için;
 • Kaybedilmiş değerli eşyaların bulunabilmesini sağlamak için;
 • Sütü kesilen annenin, sütünün olmasını sağlamak için;
 • Bir muradın yerine gelmesini sağlamak için;
 • Mahkemede haklı olunduğu düşünülen bir davanın kazanılabilmesini sağlamak için;
 • Kötü büyülerin etkisinin ortadan kaldırılabilmesi için;
 • Çocuğu olmayan kişilerin çocuk sahibi olmalarını sağlamak için;
 • Huysuz hayvanların evcilleştirilebilmesi için;
 • Zor doğum yapan kadınların doğumlarının kolaylaştırılabilmesi için;
 • Kısmetin açılması için vb.

Ak büyüde kullanılan malzemeler, genellikle tütsüler ve meyvelerin ya da bitkilerin özyağlarını içermektedir. Ancak zaman zaman ak büyüde, sempatik büyüde olduğu gibi saç, tırnak, giysi parçası gibi şahsa ilişkin malzemelerin de kullanılması söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte ak büyü, her ne kadar şifa dağıtılması amacıyla kullanılmaktadır ve olumlu yönde etkiye sahiptir yönünde bir inançla temellendirilmişse de, neticesinde her daim kötü amaçlar için kullanılması yoluna da gidilmiştir. Bu nedenledir ki bu büyü türünün, aslında diğer büyü türlerinde de olduğu gibi, özellikle monoteist din anlayışları ile örtüşmediğini söylemek mümkündür.

Ak büyü türleri, aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde ifade edilebilmektedir.

Aşk Çayı Büyüsü

Aşk çayı büyüsü; Pazartesi, Salı ve/veya Çarşamba günleri etkili olduğu düşünülen bir büyüdür. Haricinde de, anca dolunay olmadığı zamanlarda yapıldığında etkili olacağı düşünülmektedir.

Aşk çayı büyüsü; kırmızı, pembe ve yeşil mumların, karaman kimyonu tohumunun, rezene tohumunun, kuşburnu ya da gül meyvesinin ve yenilebilir nitelikteki güllerin taç yapraklarından yapıldığında, etkili olacağı düşünülen bir büyüdür.

Şifalı Tütsü Büyüsü

Yine gül yaprağının kullanılmasıyla ve bu gül taç yaprağının mangalda yakılarak tütsü olarak haline getirilmesiyle uygulanan bir ak büyü türüdür. Bu büyünün, Salı günü yeni aydan sonra yapılması, büyünün başarılı olmasında etkili olacaktır anlayışı hakimdir. Yakılan bitkilerin kokusunun ya da kömür korlarında sevgilinin yüzünün hayal edilmesinin, kişinin sevdiğine kavuşması anlamına geldiği düşünülmektedir.

Elma Büyüsü

Değerli burclar.net okurları özellikle Orta Çağ’da cadılar tarafından kutsal olarak kabul edilen elma, aşkın sihirli bir sembolü ve cinsel gücü artırıcı bir meyve olarak görülmektedir. Elma büyüsünde; bir genç kızın taliplerini artırılabilmesi adına, istediği sayıdaki talibe kavuşabilmek için, o sayıdaki elma çekirdeğini bir ateşe atması düşüncesi yer almaktadır.

Dahası elma büyüsü; elmanın kesilmesi ile ortaya çıkan ve elmanın içerisinde bulunan yıldız şeklinde görüntü ile birlikte, gökyüzündeki yıldızların ve Tanrı’nın düşünülmesi ile kişinin sevdiğine / aşkına kavuşacağını anlayışını da içermektedir.

Aşk Keki Büyüsü

Bir kadının, sevdiği bir erkeğe kavuşabilmesi ya da bir erkeği kendisine bağlayabilmesi için yapılan büyüdür. Yine yenilebilir gül taç yaprakları kullanılmaktadır. Dolunaylı bir gecede bu büyünün yapılması ile kişinin sevdiği insana kavuşabileceğine ya da bir erkeğin o kişiyi sevmeye başlayacağına inanılmaktadır.

Tarot Büyüsü

Tarot büyüsü; “Tarot kartları” adı verilen bir deste kart ile yapılmaktadır. Sevgili burclar.net okurları bu büyü sayesinde, geleceğe ilişkin belirlemelerde bulunulabileceği ve aşkların güçlendirilebileceği düşünülmektedir. Tarot büyüsü yapılırken, pembe ya da kırmızı bir mum ve yine yenilebilir gül taç yaprakları kullanılması ve pembe bir giysi giyilerek, büyüyü yapacak olan kişinin kendisinin ve sevdiği kişinin fotoğrafının olması gerektiği anlayışından hareket edilmektedir.

Tarot kartları içerisinde her bir kart, yaşam içerisinde ayrı bir olayı ya da durumu ifade etmek adına sembolleştirilmiştir. Örneğin; aşkı sembolize ettiği düşünülen kart başkadır, iletişimi ya da sembolize ettiği düşünülen kart ise başkadır. Bu kartların üzerine yenilebilir gül taç yaprakları döküldüğünde ve onun üzerine de bir parça mum damlatıldığında da, sevilen kişinin de sevgisinin artacağına inanılmaktadır.(Serbülent AYDIN-ylt)