9 sayısının anlamı

(6 oy) 5/5 14409
1 Yorum


Sevgili okurlar 9 sayısı kimi insanların hayatında önemli bir yer tutar. Kemalat sayısı olan 9 sayısının anlamını ve gizemini burclar.net olarak sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Mezopotamya’da 9 sayısı

Kemalat sayısıdır. Heliopolis’teki Mısır ilahları “büyük ve küçük dokuzlar olarak toplanırlar. Güzel sanat tanrılarının sayısı 9’dur.

Yunan’da 9 sayısı

Önemli bir yeri vardır. Eneead olarak isimlendirilmiş, kusursuz sayı 10’un bir eksiği olduğundan başarısızlık ve eksiklikle ilişkilendirilmiştir. Ölüler diyarı Styx Irmağı’nın 9 dönemci vardı ve Apollon onuruna Delfi’de hazırlanan şenlikler dokuzuncu yıllarda yapılırdı. Bu dönem daha sonraki yıllarda 5 yıla düşürülmüştür. Antik dönemin son zamanlarında Zeus onuruna verilen bir festival her dokuzuncu yılda Lykia Dağı’nda düzenlenirdi.

Eski Çin numerolojisinde  9 sayısı

Üçün karesi olarak dokuz çok güçlü bir eril sayıdır, ayrıca Yi-jing’de (Değişimler Kitabı) önemli bir rolü vardır. Eski Ritüeller Kitabı dokuz ayin sıralar: Erkek çocuğun erkekliğe ilk adımı, evlilik, kabuller, sefaretler, defin, kurban, misafirperverlik, törensel içki içmek, askeri gelenekler. Bu dokuz ayinin beş elementi simgelediği de eklenmektedir. Dünyanın başlangıcını anlatan Çin ansiklopedisi “Lü Bu-Wei”yin “Bahar ve Sonbaharında şunlar vardır: “Göğün beş tarlası, yeryüzünün dokuz bölgesi, ülkenin dokuz dağı, dağların dokuz geçidi ve denizlerin dokuz adası”. Efsanevi imparator Yu’nun dokuz büyük nehri, dokuz büyük ejderha olarak ehlileştirdiği söylenir; Yu, dokuz büyük vilayeti gezmiş ve onları ölçmüş, yeryüzünü önce dokuz kare tarlaya bölmüş ve bunları da daha küçük dokuz tarlaya daha bölmüştür. Astrologlara danışılarak kurulmuş olan eski Pekin’in ortasında azizlerin azizi denilen bir meydan ve buraya çıkan sekiz yol vardır ve bu yüzden şehir dokuz kısımdan oluşur. Çin sembolizminde dokuz ruhsal gücün sembolü, tüm sayıların en uğurlu olanıdır. Feng Shui’ye göre arazi bölümünde toprağın ekilip biçilmesi için sekiz dış kare ve merkezdeki dokuzuncu olan kare vardır ki bu yüksek yönetici Shan Ti’ye adanmıştır ve bu tanrının ölçüsü olarak kabul edilir, ruhsal gücün bir temsilcisi olarak onun pozisyonunu göstermektedir. Kadim Çin’de dokuz sayısı I Chingde ve 9 seremoniden bahseden Ritüeller Kitabı’nda önemliydi. Çin’in Han Hanedanlığı’nda 9 temelli bir kozmoloji bir süre kabul görmüştür. (Ölüler diyarı, dokuz ilkbahar, dokuz dünya eyaleti, dokuz büyük dağ, gökyüzünün dokuz alanı vardır vb.)

Hristiyanlıkta 9 sayısı

Kişinin vahdete doğru gittiğini sembolize eder. 9 sayısı, Hristiyan geleneğinde Hz. İsa’nın ölüm saatidir. İsa günün 9. saatinde ölmüştür. (Günün doğuşundan sonraki 9 saatte, öğleden sonra 3’te ölmüştür). Hıristiyan çevrelerde 9 sayısı genellikle teslis kavramıyla bağlantılı olarak izah edilir. Dante’nin İlahi Komedya’sı bu üçlü sembolün kullanılışının en iyi örneğidir. Dante’nin İlahi Komedyası’nın genel planını oluşturan 3 âlem tasnifi bütün dini doktrinlerde ortaktır. Ancak çeşit çeşit formlara sahiptir. Bu üç âlem Cehennem, Yeryüzü ve Gökyüzü’dür. Başlangıçta eserini 3 dizelik kıtaların, terzine’nin şiirsel biçimiyle oluşturmuştur. Her şeyi teslise göndermede bulunur, sonra bu yapı Cehennem’de şeytanca bir şekilde çarpıtılır. 3’ün 1’den daha kapsamlı olması gibi 3×3=9 insanlığın Tanrı’yla ilişkilerini daha iyi ifade edebilir ve gerçekleştirebilir. Meleklerin sıralanışının 9’lu olduğu kabul edilmektedir. 9 sayısı aynı zamanda cehennemler aleminin çemberlerinin sayısı olarak kabul edilir. Zira Gökler ile Cehennemler arasında bir çeşit tersine simetrinin varlığı iddia edilmektedir.

İslam’da 9 sayısı

İslam astrolojisine göre evren 9 göksel küreden kurulmuştur. Yeryüzüne en yakın olan, üstünde Merkür ve Venüs’ün yer aldığı ay göksel küresidir. Güneş göksel küresi, 7 göksel kürenin ortasında durur ve bunun için de çoğu kez “Evrenin Merkezi” denir. Son 3 gezegensel küre Mars, Jüpiter ve Satürn’dür. Sonra sabit yıldızlara ait sekizinci göksel küre gelir. Buraya kadar yapı, Batlamyus’un kiyle (Ö.165) aynıdır, ama Harranlı astronom Thabit ibn Kurra (Ö. 901), “gün- dönümlerinin düzensizliği” olarak saptadığı sorunu açıklayabilmek için buna bir dokuzuncu göksel küre eklemiştir ve Müslüman astronomların çoğu da onu izlemiştir. Değerli burclar.net okurları Bu dokuzuncu göksel küreye genellikle felek el-eflak, “göksel kürelerin göksel küresi” denirdi ve hiçbir yıldız içermediğine inanılırdı.
9 sayısı, Bektaşilik’te önemli sayılardan biridir. Göklerin 7 kat olduğu inancına dayanır.7 kat gökten sonra gelen Arş ile Kürsi de birer kuşatıcı kat sayılarak gökyüzü 9 kat olur. Bu 9 kat gök ile dört unsurun (toprak, hava, su, ateş) birleşmesinden “insan” doğmuştur. Bunun içindir ki; 9 kat göğe “Dokuz Ata (abay-i ulviye) ”, 4 unsura da “Dört Ana (ümmehat-ı süfliye)” denir.(hakan ferah-ylt)