8 sayısının anlamı

(44 oy) 4/5 26574
Yorum Yaz


Çeşitli kültürlerin numerolojilerinde 8 sayısının ne anlama geldiğini sizler için araştırdık:

Mezopotamya’da – Eski Babil’de 8 sayısı

Tanrı Sayısı olarak kullanılırdı. Babil tapınaklarında, Tanrı, 8. Kattaki karanlık bir odada yaşardı. 8 sayısının Cennet’le bağlantısı bu âdetten kaynaklanıyor olabilir.

Yahudilikte 8 sayısı

Arınma gününü sembolize eder. Daha önemlisi yeni doğan erkek çocuğun sünneti sekizinci gün yapılır. “Ve sekizinci gün çocuğun sünnet edilmeli.” Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız, sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan herhangi bir yabancıdan satın alınmış köleler de içinde olmak üzere sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu.”

Hristiyanlıkta 8 sayısı

Göğün varlığı kabul edilir. Bu da 8 kısımlı hidayet yolundan bahseder. Sekiz uçlu yıldız ve sekizgen Yahudiler ve Hristiyanlarda şans işareti olarak görülür. Birbiri içinde çizilmiş iki kare veya iki haç olarak da belirtilen sekiz sayısı genelde evrensel ahengi, evrensel muvazeneyi açıklamıştır. Hz. İsa Büyük Çile’nin 8. günü dirilmişti, bu da inançlı kişiye cennet mutluluğunu ve ebedi yaşamı vaat eder. Ayrıca İsa’nın adının IHESOYS’ın sayısal değeri 888’dir. Hz. İsa Zeytin Dağı Vaaz’ında 8 cennet mutluluğundan bahseder. Orta doğu ve Batı düşüncesinde sekiz sayısı birçok zaman ebedi, sonsuz olan gelecek olarak açıklanmıştır. Şöyle ki evren 6 günde, 6 sayı ile tamamlanmıştır. Tanrı yedinci gün istirahat etmiştir. Yedinci gün, diğer bir deyimle yedi ile kişi Tanrı’ya, kutsal aleme yaklaşma olanağını bulmuş ve bu yaklaşmayı gerçekleştirmiştir. Bu sonuç sağlanınca yediyi takip eden sekizinci gün ise, geleceğin sonsuz mutluluğunu, huzurunu, ahengini ve bu ortam içinde de ölümsüzlüğü belirtmiştir. Yediyi takip eden sekizinci gün dinsiz olanların mahkumiyeti, cezalandırılması ve doğru yolda yürüyenlerin huzurlu yaşamlarını, ölümsüzlüğünü, yeniden dirilmeyi simgelemiştir. Sevgili burclar.net okurları bu durum kişinin yeniden dirilmesi gibi evrenin, kozmosun yeniden dirilmesini ve ikinci bir tufanın almayacağını müjdelemiştir.

İslamiyette 8 sayısı

8 sayısının yeri çağlar boyu sürmüştür ki bu sayı cennetle bağlantılanmıştır. İslam inancına göre Tanrı’nın merhameti gazabından daha büyük olduğu için 7 cehennem, 8 cennet vardır. İslam inancı 8 cennetin yanı sıra Kutsal Tahtı (Arş) taşımakla görevlendirilmiş 8 melek olduğunu kabul eder. Bektaşilik’te “sekiz uçmak” deyimi vardır. Uçmak “cennet” demektir. Bu “7 Tamu” denilen 7 Cehenneme karşılık söylenir. Öte yandan İran ve Müslüman Hindistan’da bahçelerin dört katlı ev sekiz katlı olarak bölmelere ayrılması, anıt mezarların yanındaki bahçelerin sekize bölünmesi ve mimaride sekizgen tasarım cennete gönderme yapmaktadır.