5 sayısının anlamı

(47 oy) 4/5 29442
Yorum Yaz


Numerolojide 5 sayısı denildiğinde; Eski Mısır ve Mezopotamya’da 5 sayısı, eril ve aktif prensibi temsil eden üç ile dişil ve pasif prensibi temsil eden iki sayısının toplamından oluşur. 5 aynı zamanda meditasyonun, dinin, faaliyetin, çok yönlülüğün ve doğu ezoterizmi dışındaki ekollerde beş duyunun sembolü olarak değerlendirilir. Beş sayısı insanla ilişkilendirilir, insanın iyi ve kötünün bir karışımı olması gibi, bir tek ve bir çift sayıdan oluşmuştur. Ayrıca hieros gamos ’un *da temsilidir. Dişil olan, iki rakamının; eril olan, üç rakamı ile birleşmesi evlilik sayısıdır ve bu haliyle erkek ve kadının birliğini de ifade eden bir sayıdır. Beş sayısı, kadim zamanlardan beri Tanrıça İştar ve Venüs ile ilişkilendirilmiştir. Beş rakamının ezoterik bilgilere göre anlamlarından biri, İlahi İrade’dir.

5 sayısı ile bağlantılı olan bir diğer sembol de beş uçlu yıldız sembolüdür. Beş uçlu yıldız sembolü “var olanın bilgisi” olarak da ifade edilebilir. Başka bir deyişle, mevcut olan yerleşik bilginin açığa çıkarılması, örtülü olanın aydınlığa çıkması, öze ait olanla buluşma ve bunun tezahür etmesidir.

Venüs’ün üst kavuşumları, burçlar kuşağının yıllık dairesindeki yerlerine göre belirli tarihlere denk gelir ve bu tarihler yıllık daire üzerinde birleştirildiğinde pentagram, yani beş uçlu yıldız elde edilir, dolayısıyla pentagram Venüs’le olduğu gibi, Venüs gezegeniyle bağlantılı Tanrıça İştar’ın da sembolü olmaktadır. Venüs’ün aşağı kavuşumları ve doğu-batı uzanımları gibi diğer konumları da daire üzerinde birleştirildiklerinde yine bir pentagramı, yani beş köşeli yıldızı oluştururlar. Beş uçlu yıldız, bütünü oluşturan bireyselliği tanımlar ve aynı zamanda yukarı dönük olduğunda ruhsal özlemi ve eğitimi sembolize eder. Tıpkı daire gibi beş köşeli yıldız da bütünü simgeler, dört köşeye ve beşinci olarak bir merkeze sahip olan kare (ıquincunx) merkezin, gökyüzü ile yeryüzünün birleşme noktasının sembolüdür. O aynı zamanda Tanrı’nın sembolüdür çünkü dört büyük gücün merkezindeki, onları yaratanı simgeler.

Eski Mısır’da 5 sayısı

Pentagram olarak anılan beş uçlu yıldız, Eski Mısır geleneğinde Horus’un ve Sirius yıldızının sembolü olarak kullanılmıştır. Sevgili burclar.net okurları İsis inisiyasyonunda inisiye adayının ölüm deneyimi sırasında üst kısmında beş uçlu yıldız bulunan bir tabuta yatırıldığı söylenmektedir. Beş uçlu yıldızın Mısır hiyerogliflerinde “Kaynağa Yükselmeyi” temsil ederken aynı zamanda eğitmek, öğretmek eylemleriyle de ilişkilendirildiği görülür.

Eski Yunan’da 5 sayısı

Eski Yunan’da 5 sayısına Pisagorcular Pentad adını vermişler bu sayıyı sağlığın, ışığın canlılığın kutsal sembolü olarak adlandırmışlardır. Ayrıca 5 sayısı aynı zamanda doğanın, tohumun, bütün üstün ve aşağı varlıkların, uzlaşmanın, evliliğin, samimiyetin ve sesin sembolü olarak görülmüştür. Pisagor tarafından süsleme sayısı olarak da tanımlanmıştır. Çünkü eşkenar bir beşgenin içine gene beş köşeli bir yıldız çizildiğinde, çok sayıda üçgenler üretilmektedir. Bütün noktalar birleşik olmasına rağmen birbirlerine son derece uzaktırlar ve her türlü yabancı şekille uyum sağlamaya uygundurlar. Pisagor ekolünün mistiklerine göre 5 köşeli yıldız yaşamın ve sağlığın simgesiydi.

Eski Çin’de 5 sayısı

5 sayısı Çin geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Yaygın sihirli kare ortasında olan karedir ve bu kare Çin kökenli olup İslam geleneğinde de bu kare önemlidir. Değerli burclar.net okurları ayrıca 5 Çin geleneğinde 5 elementin (su, ateş, metal, tahta, toprak)sayısı olduğu için uğurlu sayılır. Öte yandan Çin inancına göre beşiz mutluluk arzusu ifade eder.

Yahudilikte 5 sayısı

Eski İsrail’de 5, kurban hayvanlarının sayısıdır. Tevrat kitaplarının sayısı da beştir. Yahudilerde 5 sayısı, gücün ve sertliğin, radikal bir zekanın sembolüdür. 5 sayısı aynı zamanda Kabala’daki kozmik insanı simgeler. İnsan kolları açık durumda bir daire içine yerleştirildiğinde göğsünün ortasında bulunan enine ve dikine çizilen eksenler, bir haç oluştururlar. Dolayısıyla, dünya insan için bir haçtır yani bu dünya kozmik insana “dar gelir” anlamına işaret eder. Bu insan figürü astrolojinin de sembolüdür. Kabala’daki karşılığı Adam Kadmon’dur.

Hristiyanlıkta 5 sayısı

Hristiyanlıkta 5 sayısı eski Meryem suretlerinde iç içe girmiş üçgenlerden meydana gelen beşgen yıldıza rastlanır. Gizemlilik simgesi olarak kilise duvarlarına da beşgenler yapılmıştır.

İslamiyette 5 sayısı

İslam mistisizminde 5 sayısı ile anlatılan en önemli inanç “Pençe-i Al-i Aba”’dır. Aba ailesinin beşi anlamına gelmektedir. Bunlar bir elin beş parmağı ile gösterilen “Muhammet, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’dir. 5 ayrı evren vardır. Bunlar; Lahut, Ceberut, Melekut, Nasut ve Misal’dir . Beşgen vefklerin de insanı kötü ruhlardan kuruduğuna inanılır.