4 sayısının anlamı

(18 oy) 4/5 19912
Yorum Yaz


Sevgili burclar.net okurları 4 sayısı hayatın bir çok yerinde gizemli biçimde karşımıza çıkıyor. İşte siz okuyucularımıza sayısının anlamını ve gizemini göstermek için bu çalışmayı hazırladık. Beğeneceğinizi umuyoruz.

Mezopotamya’da 4 sayısı

Kozmik bir sayıdır. Dünyada bilinen ilk düzenle bağlantılıdır. Dört yön, dört rüzgar, hayatın koordinatlarını sağlarlar. Eski dönem kültürlerinde yeryüzü bir dikdörtgenle temsil edilmiştir. Babil kozmolojisine göre, dünya yörüngesinde 4 dünya noktası, güneşin 4 tezahür şekli, ayın da 4 safhası vardır. Mısır Panteonunda 4 kozmik tanrı çifti vardı.

Yunan’da 4 sayısı

Tetrad olarak adlandırılmıştır. Tetrad herşeyin kökeni, doğanın pınarı ve en kusursuz sayı olarak görülmüştür. Zira bu sayı entelektüel olanı ve Tanrı’yı sembolize eder. 4 bütün varlıkları, elementleri, sayıları ve mevsimleri birbirine bağlar. Atılganlık, kuvvet, canlılık, doğanın anahtar koruyucusu özelliklerini taşıdığına inanılır.

Eski Çin’de 4 sayısı

Hıristiyan geleneğinde ve Batı’da çoğunlukla 13 sayısından kaçınıldığı gibi Çin geleneğinde de bu benzerliğe 4 sayısında rastlıyoruz. Çin’de 4 (she) ve shi (ölüm) sözcüklerinin telaffuzlarının benzerliği 4 sayısından kaçınmaya ve 4 sayısının uğursuzluk getireceği inancına neden olmuştur.

Yahudilerde 4 sayısı

4 sayısının önemi Yahudilerde tanrısal isim YHVH, dört harften oluşmasından ileri gelir. Cennet nehrinin 4 kolu vardır. Tanrının her yerde gücünü temsil eden 4 büyük melek vardır.

Hristiyanlıkta 4 sayısı

Hıristiyanlıkta, haç dört temel yön bağlantısıyla elde edilir. Bazı kilise babaları haçı, kare içine almayı uygun bulmuşlardı. İncillerin sayısı dörttür. Yuhanna’nın Vahiy bölümünde 4 süvari dikkati çekmektedir. Hıristiyanlıkta kilise babaları Adem (Adam) adının Yunanca yazılışının, 4 yönün adlarına, anatole, dusis ,arkto ve mesembra’ya gönderme yaptığına ve böylece Adem’in dört katlı maddi dünyanın mikro kozmik bir temsili olduğuna inanırlardı. Hıristiyan yorumcular 4 sayısını, 4 koluyla 4 yönü gösteren Hz.İsa’nın haçında ideal bir sembole kavuştururlar. 4 yön onlara göre İncil’de vaaz edilen 4 yöndür, ama aynı zamanda yükseklik, uzunluk, derinlik, genişlikten oluşan boyutlarla da bağlantılıdır.

İslamiyette 4 sayısı

İslamiyette 4 sayısına gelince, Allah Lafz-ı Celali Arap harfleri ile 4 harflidir. İslam gizemcilerine göre, Allah’a ulaşma yolları 4 kısımdır. Bunlar, Şeriat, tarikat, hakikat ve marifettir. Şeriat “baba” mesabesinde olup dinin inanç, ibadet ve muamelat esaslarının tümünü ifade etmekte, tarikat “ana” mesabesinde, marifet “oğul” mesabesinde hakikat ise “torun” mesabesinde değerlendirilir. Büyük meleklerin sayısı 4 sayısı ile ifade edilir. Bu melekler, Cebrail, İsrafil, Mikail ve Azrail’dir.