15 sayısının anlamı

(5 oy) 5/5 6690
Yorum Yaz


Sevgili okurlar 15 sayısının gizemi numerolojide her zaman merak edilen bir konu olmuştur. 15 sayısı Babillerden Yahudilere kadar çeşitli milletler için çok özel anlamı olan bir sayı oldu. Tanrıça İştar’ın sayısı olan 15 sayısının anlamını sizler için araştırdık.

Mezopotamya’da 15 sayısı

Eski Babil’de sayılar, tanrılar panteonuna hiyerarşik bir yapı oluşturmak için de kullanılıyordu. Diğer tanrılara, önemlerine göre daha düşük sayılar atfedilmişken, mutlak hakim tanrı olan Anu’ya en mükemmel sayı olarak kabul edilen 60 atfedilmişti. Bu hiyerarşik yapıda, Anu’nun sevgilisi ve gücü onunla paylaşan Tanrıça İştar’a 15 sayısı atfedilmişti ve İştar, Venüs’e karşılık gelmekteydi. Bir aşk ve savaş tanrıçası olan İştar, sıklıkla vücudundan çıkan 8 adet ışınla tasvir edilmekteydi. İştar’ın kendisi ve 8 güçlü ışının toplamı 9 yaptığı ve İştar 15 sayısının somutlaşmış hali olduğu için Babilliler’in Lo Şhu karesini bulduğu tahmin edilmekte birlikte bu tahminin daha fazla kanıttan yoksun olduğu belirtilmiştir. 15 sayısı, ilk 5 sayının toplamı (1+2+3+4+5=15), 2 kutsal sayının çarpımının sonucu, yani 3×5=15 olduğu için matematiksel ve dinsel anlama da sahipti. 15 sayısı, daha önemli İştar sayısı 5’ten türetildiği ya da Babil’de en yüksek gök tanrısının sayısı olan 60’ın dörtte biri olduğu için İştar’a göre kutsal bir sayıydı. İştar’a adanmış  Ninova’nın 15 kapısı vardır. İştar’a hizmet eden rahiplerin sayısı da 15 tanedir. Rahiplerin sayısı olarak 15, Babil’den Roma’ya ulaşmıştır.

Eski Çin’de 15 sayısı

Çin’de ilk dokuz sayıyı kapsayan bir tablo üzerinde durmak gerekir. Bu tabloda sayılar ne istikamette toplanırsa toplansın; daima 15 sayısı elde edilmektedir. Ayrıca ortada bu bulunan 5 sayı yok edilir ve yine sayılar toplanacak olursa, daima 10 sayısı sağlanmaktadır.

Yahudilikte 15 sayısı

Eski Ahit, Hz. İbrahim, Süleyman ve Süleyman Zedekiah arasındaki İsrail neslinin sayısının 15 olduğu belirtmektedir.(H.Ferah-YLT)