14 sayısının anlamı

(15 oy) 3/5 14664
1 Yorum


Mezopotamya’da ve Mısır’da 14 sayısı

On dört 14 sayısı (2×7), Babil ve Mısır‘da uğur getiren sayıdır. Yerin tanrısı Nergal’e 14 yardımcı hizmet eder. Osiris’in vücudu 14 kısma ayrılmış ve her biri dağıldığı ülkeye bereket getirmiştir. Babil’de, Nergal’ı ölüler dünyasına geri döndüren 14 tanrı vardır, bunlar yükselen ayın günlerinden türetilmiş olabilirler ama bu 14 öte dünyanın 7 kapısının 2 katına çıkarılması olarak da yorumlanabilir.

Yahudilikte 14 sayısı

14 sayısı, İsrail’de kız doğuran lohusanın kirlilik günü sürecini ifade etmektedir.

İslamiyette 14 sayısı

İhvanu’s-Safa’ya göre; 14 sayısı sadece Kameri konakların ve Arap alfabesi harflerinin sayısı olan 28’in yarısı değil,insan elinin 14 kısmında ve omurganın aşağı ile yukarı parçalarının her birindeki 14 omura da yansır. Arap alfabesinde 14 güneş 12 ay harfi vardır. İslam mistisizmine göre; Hz. Muhammed’in “Taha” isminin sayısal değeri 14’tür.Bu da, O’nun dolunay gibi ışınlar saçarak mükemmel ruhani ve cismani güzelliğiyle bu evreni aydınlatmak için karanlık bir gecede ortaya çıkmasına işarettir.(H. Ferah-ylt)