13 sayısı neden uğursuzdur?

(2 oy) 5/5 1420
Yorum Yaz


13 sayısı denildiğinde hepimizi bir ürperti sarar. Çünkü biliriz ki 13 sayısı sayılar içerisinde en uğursuz olanıdır belki de. Bu yazımızda  13 sayısının anlamının ne olduğu ve 13 sayısı neden uğursuzdur sorularına cevap bulmaya çalışacağız.

Mezopotamyada 13 sayısı

Babilliler, uğurlu ve uğursuz sayılara inanırdı. 13 sayısı, Babilliler’de uğursuz sayılırdı. Bu inanışın nedeni muhtemelen 13 sayısının, Babilliler’in sayı sisteminin temelini oluşturan 60 sayısının tam böleni olan 12’den sonra gelmesidir. 12 sayısı mükemmelliğin sayısı olarak kabul görmekte ve kendisinden sonra gelen 13 sayısı ise uğursuz olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca 13 sayısı, Babil’de ay-güneş senesi sayısıdır. Yeraltı dünyasının ve Tanrı Nergal’in sayısıdır. Babil’de hem felaket hem de şans sayısı olabilir.

Yahudilerde 13 sayısı

Musevi geleneğinde 13 kutsal ve uğurlu bir sayıydı. Kabala, İbranice (ve Arapça) sayısal değeri Tanrı’nın en önemli niteliği olan “Ahadın”, “Bir”in sayısal değerine eşit olduğu için 13’ü şans getiren bir sayı olarak kabul eder. Fısıh Bayramı Haggadahı’nda bu sayının önemi açıkça vurgulanır. Talmud’da bir kahin, “İsrail toprağının zamanla 13 parçaya bölüneceğini, on üçüncü parçanın kral Mesih’e düşeceğini” iddia eder. Kabala, mümin birisinin cennette bulacağı, 13 cennet çeşmesinde, 13 merhamet kapısından söz eder. Zohar, üç başlı Günlerin Kadim Kutsallığı’nı betimlerken 13’ün önemini ayrıntılı bir biçimde ele alır: “O, 13 tür sevgi yolunda bulunabilir, çünkü oda gizli bir bilgelik kendisini 3 kez 4 yöne böler ve O, Kadim Bir, bütün bunları kendisinde birleştirir.”

Öte yandan 13 sayısının Yahudi geleneğinde farklı bir şekilde önem arz etmesi Yahudi çocukların 13 yaşında Bar Mitzvah’larını kutsamaları ve artık yasal olarak sorumluluk üstlenmelerinden ileri gelmektedir. Eski Ahit’te Hanukka Bayramında 13 boğa kurban edildiği açıklanmıştır. Hz. Süleyman sarayını 13 yılda yapmıştır. Mabet kapısın uzunluğu 13 arşından oluşmaktaydı.

Kimi Yahudilere göre 13 sayısının uğursuz olmasının nedeni ise ibrani alfabesinin 13 sırasında bulunan mavet kelimesinin ölüm anlamına gelmesi ve bu kelimenin 13. Sırada yer alan “m” harfi ile başlıyor olmasıdır.

Hristiyanlıkta 13 sayısının anlamı

Hristiyan geleneği 13 rakamına karşı bir olumsuz tavır takınır. Hristiyan geleneği bu olumsuz tavrın nedenini müritlerinden birinin –on üçüncünün- Hz. İsa’ya ihanet ettiği “Son Yemek’i hatırlatmasıyla açıklar. Son Yemek’teki 12+1 esas olan Hristiyan geleneğinde 13, çoğu kez cehenneme layık bir hiyerarşinin sayısı olarak anılır. Genellikle cadılar da 13’lü gruplar halinde görülür.

Tapınak şövalyeleri dönemin papası Clemens ile Fransız Kralı Philippe’nin birbirleri ile yardımlaşması neticesinde 1307 yılında yakalanarak idama mahkum edilmiş ve yakılarak öldürülmüşlerdir. Aynı yıl 13 kez dolunay yaşanması bu sayının kimilerince uğursuz olarak kabul edilmesine yol açmıştır.

İskandinav mitolojisinde de 13 sayısı uğursuz olarak kabul edilmektedir.  Katolik halk inancında ise 13 kutsal sayıdır.

13 sayısının neden uğursuz olduğuna ilişkin 13 gerekçe:

 1. İsa’ya ihanet eden Judas – İskaryot’un 13. Kişi olması
 2. Benzer şekilde İskandinav tanrısı olan Loki’nin 13. kişi olarak bir ziyafete katılması ve ziyafette bulunan tanrılardan birini öldürmesi
 3. İsa’nın çarmıha gerildiği Cuma gününün 13. Cuma olarak bilinmesi
 4. Geleneksel olarak idama giden yolda 13 adımın atıldığına inanılması. Aslında 8 adım bulunmaktadır
 5. Apollo 13’ün başarısız bir aya çıkma girişimi olması
 6. 13 Ekim 1307 yılında çok sayıda tapınak şövalyesinin yakalanarak idam edilmesi.
 7. Bayyengeç – Süngerbob kare şort çizgi filminde 13 kirli kelimenin bulunması
 8. Cadıların veya vampirlerin ayinlerinin 13 kişiden oluşması
 9. Numerolojide 12 sayısı mükemmelliğin sayısı olarak bilinir. 12’den sonra gelen 13 sayısı ise uğursuz olarak kabul edilir.
 10. Çocukların genç olarak kabul edilmesi 13 yaşında olur. Zor bir dönüşümün yaşıdır 13
 11. Uruguay havayollarına ait bir uçak 1972 yılının 13 Ekiminde düşmüştü.
 12. 1800’lü yılların sonunda kurulan “13 kulüp” adlı grubun bir üyesinin ölmüş olması.
 13. Eski bir inanca göre ismin 13 harften oluşuyorsa şeytanın talihine yakın birisi olarak düşünülüyorsun.