12 sayısının anlamı

(5 oy) 5/5 7327
1 Yorum


12 sayısının anlamı ve gizemi hakkında bir haber yapmak istedik. Tarih boyunca 12 sayısının ne anlama geldiği tabi ki önemli olmuştur merak edenler için buyrun haberimize..

Mezopotamya’da 12 sayısının anlamı

12 sayısı her şeyden önce 3×4’ün sonucu olarak görülebilir, yani ruhsal olanla maddi olanın bir kombinasyonudur. İkinci olarak iki önemli sayının 5+7’nin toplamıdır. 12’nin ilginç yanı, burçlar kuşağının gözlemlenmesinden geliştirilmişe benzemesidir. Eski Babil’de çok iyi bilindiği gibi ay ve güneş 12 noktadan geçerdi. Kozmik bir sayıdır.

12 sayısı altılık sistemin temel sayısıdır. Gılgamış efsanesinde 12 levha vardır. Sümer uygarlığında 12’nin çok büyük önemi vardır. Göklerin ve Yerin Tanrıları 12 sayısı ile ifade edilirdi. 12 aylık takvim ve bir sürü matematik bilgi Sümerlerden gelmektedir.

Çin’de 12 sayısının anlamı

Kadim Çin’de 12 burcu olan burçlar kuşağı iyi bilinmekle kalınmaz, 12 aydan oluşan yıl da bilinirdi, ama onlu dizi bu on ikili diziyle bütünleşikti. Günün 12 saati sayılırdı ve Jüpiter’in her 12 yılda bir gerçekleşen turunu tamamlayışı törenlerle kutlanırdı. İnsanların bağırsaklarının 12 kısımdan oluştuğuna inanılırdı. Çin’de göksel kutuptaki tahtında oturan yaşlı yüce tanrının, mite göre, 3 oğlu, 4 karısı ve 12 kâhyası vardı.

Yahudilikte 12 sayısının anlamı

Eski Ahit’te 12 sayısı çok geçer: Hz. Yakup’un 12 oğlu vardır, İsrailoğulları 12 kabileden oluşur. Elim’in 12 su kaynağı , Hz. Harun’un omuzluklarına konan ve üzerinde 12 İsrailoğlu’nun adı yazılı akik taşlar, ve Yeşu’nun Erden Irmağının ortasında 12 taş aldırıp Ahit Sandığına koydurması, buhur dolu on iki altın tabak birkaç örnektir. 12 sayısı, İsrailoğullarında Yakup’un oğullarının ve onlara tekabül eden kabilelerin sayısıdır. Onlar çölde dolaşırken her kabilenin içmesi için kaynak bulmuşlardır.

Hristiyanlıkta 12 sayısının anlamı

Hıristiyan geleneğine göre Hz. İsa, 12 yaşında mabede girmiştir. Yine Havarilerin sayısı 12’den oluşmaktadır ve Havarilerin amentüsü 12 maddeden ibarettir. Semavi şehrin 12 kapısı ve kapısında 12 melek ve duvarında 12 temel taş olacağına inanılır. Hayat Ağacı’nın ise senede 12 kere meyve verdiği kabul edilir.

İslamiyette 12 sayısının anlamı

Yahudi-Hıristiyan geleneğinde olduğu gibi İslami geleneğinde 12 sayısı önemli bir yere sahiptir. İhvan-ı Safa’nın çalışmaları, Babil ve Yunan astronom ve müneccimlerini izleyerek burçlar kuşağının 12 burcunu incelemeyi sürdürmüştür. 12 burcun 3 gruba bölünebileceğini keşfetmişlerdir: ilkbahar, yaz, sonbahar ve kışın her birisi için yalnızca 3 burç yoktur, ayrıca 3 ateş burcu (Koç, Aslan, Yay), 3 su burcu (Yengeç, Akrep, Balık), 3 hava burcu (Terazi, ikizler, Kova) ve 3 toprak burcu (Boğa, Başak, Oğlak) vardır. Bu rakam İslami Şia mezhebinde 12 İmam kavramının kutsallaştırılması karşımıza çıkar. 12. İmamın 874 yılında kaybolması ve saklanması ve dünyadaki adaletsizliklerin son bulması için yeniden gelmesinin beklenmesi Şii bilginlerin 12 sayısına büyük önem vermelerine neden olmuştur.(H.Faerah-YLT)