10 sayısının anlamı

(6 oy) 5/5 8715
Yorum Yaz


10 sayısının anlamını ve gizemini burclar.net olarak sizlerin beğenisine sunuyoruz. 10 sayısı ile ilgili olarak hiç ummadığınız bilgilerin sizleri şaşırtacağına eminiz. İşte 10 sayısının kerameti:

Eski Yunan’da 10 sayısının anlamı

Pisagorcular için 10 rakamının önemi her türlü kuşkunun ötesindeydi, 10 sayısına Decad adı verilmişti. En Yüce sayı olarak nitelendirilmiştir. Her şeyi kapsayan, her şeyi sınırlayan “ana” olarak kabul edilmiştir. İlk dört sayının toplamı (1+2+3+4=10) asli varlıkla, açılımın kutupsallığıyla, ruhun üçlü etkinliğiyle ve 4 elementte gördüğümüz gibi maddenin dörtlü var oluşuyla bağlantılıydı. Yani 10 her şeyi içermekteydi ve geometride eşkenar üçgen olarak gösterilirdi.

Yahudilerde 10 sayısının anlamı

Yahudi geleneği, 10 sayısına her zaman merkezi bir rol vermiştir. Nitekim yalnızca İsrail’e verilen 10 Emir değil, Zohar’da söylendiği gibi dünya 10 sözcükle yaratılmıştır. Tekvin 1’de şu ifade en az 10 kez söylenmiştir. “Ve tanrı konuştu.” Hz. Adem ile Hz. Nuh arasında 10 kuşak vardır. Yahudi Kefaret Günü 10 Tişri’de günahların itirafı 10 defa yenilenir ve Yahudi yeni yılı Roş Hasana’da 10 kutsal ayet 10’lu gruplar halinde okunur.

10 sayısı Yahudi geleneğinde ve Kabala’da çok önem arz eder. Kabalistler, 9 ana gücün olduğuna inanırlar. Bunlara Sefirot adı verilir. Sefirot, 13. yy’da yazılan ve Kabala’nın en önemli kitabı haline gelen Sefer ha-Zohar’da geçen bir tür semadır. Kabalacılar, Sefirot’un Tanrı Yehova’nın “yansıma şekli” olduğuna kabul ederler. Bu mistik doktrine göre, bütün her şey Sefirot’a göre yaratılmıştır. İnsanın ruhundan, evrenin yapısına kadar her şey Sefirot semasıyla uyumludur. Tüm varlıklar Sefirot’a göre konumlanmakta, Sefirot’a göre işlemektedir.

İslamiyette 10 sayısının anlamı

10  sayısı, İslami gelenekte Hz. Muhammed’e inanan ilk Müslümanlar arasında “cennetle müjdelenen” sahabelerin sayısıdır. Aşere-i Mübeşşere tabirinin yanısıra “el-mubeşşirun bi’l-Cenneh” tabiri de bu sahabeler hakkında kullanılmıştır. Bu meşhur on sahabi şunlardır: Hz. Ebû Bekr (ö. 634), Hz. Ömer (ö. 643), Hz. Osman (ö. 655). Hz. Ali (ö. 660), Hz. Abdurrahman b. Avf (ö. 652), Hz. Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh (ö. 639), Hz. Talha b. Ubeydullah (ö. 656), Hz. Zubeyr b. Avvam (ö. 656), Hz. Sa’d b. Ebi Vakkâs (ö. 674), Hz. Said b. Zeyd (ö. 671). Bu sahabelerin adları çok sık olarak sekizgen biçimli muskalarda kullanılır.(H.Ferah-YLT)